31.1.2022

Čo nám v Daktele priniesol rok 2021
a výhľady do roku 2022

Co nám v Daktele přinesl rok 2021 a výhledy do roku 2022

Rok 2021 je za nami a my v Daktele si ho budeme spájať s ďalším veľkým rastom a mnohými významnými udalosťami, ktoré nás posúvajú míľovými krokmi ďalej. Pripravili sme prehľad toho najvýznamnejšieho z tohto roka a taktiež našich cieľov, s ktorými vstupujeme do roku 2022.

„Najdôležitejšou správou minulého roka je naše spojenie so slovenskou private equity spoločnosťou Sandberg Capital. S ich skúsenosťami
v oblasti expanzie, manažmentu a telekomunikácií sa chceme do piatich rokov stať jednotkou na trhu CEE v rámci kontaktných centier
a zákazníckej starostlivosti, ale tiež byť jedným z významných hráčov na západnom trhu. Pevne veríme, že spoločne dokážeme tieto vízie naplniť a následne vykročiť aj do ďalších častí sveta,“ povedal k tomu Richard Baar, CEO spoločnosti Daktela, ktorý zdôraznil, že vstupom Sandbergu začína nová éra Daktely.

Daktela pokračuje v upevňovaní pozície lídra v oblasti kontaktných centier v stredoeurópskom regióne. Úspešne sa podarilo osamostatniť slovenskú
a poľskú pobočku a vlani novootvorená pobočka v Maďarsku už má aj svojich prvých zákazníkov.

Na svete je tiež nová verzia Daktely 6.20, ktorá okrem nového vzhľadu, ktorý sa vážne veľmi vydaril, prináša aj mnoho nových funkcionalít.

Sme tiež hrdí, že sme aj tento rok pomáhali s prekonávaním pandémie a pomocou projektov Chytrá karanténa či informačná linka 1221 pomáhali stovkám tisíc českých občanov. Daktela riešenie pomohlo aj stovkám firiem, či už išlo o existujúcich alebo nových zákazníkov. Táto pomoc spočívala
v tom, že mohli presunúť časť prevádzky na homeoffice a plnohodnotne aj naďalej ponúkať kvalitnú zákaznícku podporu svojim klientom.

Daktela ale vlani rástla extrémne rýchlo aj personálne a začiatkom decembra 2021 sme oslávili 100. Dakteláka. V januári sme v tomto trende ďalej pokračovali a na palubu nastúpilo nových 7 Daktelákov.

Avšak oveľa rýchlejšie, než rastú počty našich zamestnancov, rastú počty našich zákazníkov. Medzi tých najznámejších patria napríklad Gasnet, PPL, BEKO, Cinkly, MediaCall či KOVACO Electric.

Medzi naše veľké úspechy musíme zaradiť aj to, že Daktela v minulom roku prešla bezpečnostným auditom spoločnosti Bishop Fox. Cieľom auditu bolo overenie zabezpečenia aplikácie s ohľadom na integráciu so službami Googlu, audit sa teda zameral na funkcionalitu napojenia na Google Apps
a základné funkcionality aplikácie (autentifikácia, autorizácia, OWASP Top 10, …).

My v Daktele myslíme v priebehu celého roka aj na tých menej šťastných, ktorí potrebujú našu pomoc najviac – na deti zo sociálne slabších rodín
a na osamelých seniorov. V rámci niekoľkých projektov sme v minulom roku venovali viac ako 105 000, Kč. A radosť budeme rozdávať aj tento rok…!

A aké sú vlastne naše plány na tento rok? Plánujeme ďalší rast! Otvárame novú pobočku Daktely v Rumunsku, nasledovať bude pobočka v Slovinsku
a už teraz analyzujeme ďalšie východoeurópske trhy, na ktoré by sme radi vstúpili. Pre západoeurópske trhy sme získali silného partnera, NFON AG, ktorý je poskytovateľom cloudovej pobočkovej ústredne pre obchodnú komunikáciu. Súčasne sa vytvoril nový tím, ktorý by sa práve partnerskému predaju mal primárne venovať a rozvíjať ho. Momentálne teda veľmi vnímame zmeny, ktoré sa dejú a rýdzo česká Daktela zažíva prerod v globálnu spoločnosť so všetkým, čo k tomu patrí.