Daktela CRM

 

Neoddeliteľná súčasť Daktely, optimalizovaný systém na zber, triedenie
a spracovanie údajov o vašich zákazníkoch, najmä ich kontaktov.

Jednou z hlavných úloh je automatické ukladanie komunikačnej histórie cez všetky dostupné kanály ku každému kontaktu a spoločnosti, a to vrátane helpdeskových ticketov. Pri prichádzajúcej požiadavke má operátor okamžitú informáciu o zákazníkovi a môže ju ďaleko lepšie a rýchlejšie vyriešiť.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Automatická komunikačná história

Daktela CRM poskytuje automatickú komunikačnú históriu ku každému kontaktu a spoločnosti, a to vrátane helpdeskových ticketov.

Konfigurovateľná karta zákazníka

Daktela CRM umožňuje konfigurovať, ako má vyzerať karta zákazníka
a spoločnosti, teda aké položky majú byť na karte použité. Podporovaný je celý rad dátových typov.

Automatické otvorenie karty zákazníka

Daktela CRM poskytuje operátorom okamžitú informáciu
o kontaktujúcom zákazníkovi a túto aktivitu automaticky uloží do jeho kontaktnej histórie.

Prílohy a kontaktné formuláre

Daktela CRM umožňuje ku kontaktom a spoločnostiam ukladať neobmedzené množstvo príloh – napr. Zmluvy. Okrem toho si môžete tiež ukladať štruktúrované kontaktné formuláre – napr. Štruktúrované informácie reklamačného protokolu.

Importy a exporty

Daktela CRM umožňuje importy a exporty kontaktov a spoločností. Podporované formáty sú CSV, alebo Microsoft Excel a v prehľadných sprievodcoch si môžete presne nadefinovať mapovanie jednotlivých stĺpcov do položiek a taktiež si môžete importovaciu šablónu uložiť.

Full-textové vyhľadávanie

Daktela CRM umožňuje rýchle full-textové vyhľadávanie skrz celú komunikačnú históriu ticketov s podporou inteligentného našepkávania výrazov. Ak nejaké vyhľadávania používate často, môžete si ho uložiť
pre budúce rýchle použitie.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako vám Daktela môže pomôcť.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

API a synchronizácia s externými systémami

Daktela CRM poskytuje verejné API rozhranie pre integráciu s externými systémami. Spoločne s našimi zákazníkmi sme implementovali celý rad projektov automatickej synchronizácie CRM kontaktov s veľkými ERP a CRM systémami. Hlavnou prednosťou Daktela CRM je pre operátorov jeho rýchlosť, kedy operátor má informáciu o zákazníkovi ešte pred zdvihnutím napr. hovoru, alebo webchatu.

Pokročilé smerovanie podľa CRM

Daktela platforma umožňuje vďaka API pokročilé smerovanie hovorov podľa informácií, ktoré sú uložené v Daktela CRM (alebo v externom CRM). Pekným príkladom môže byť segmentácia zákazníkov, kedy potrebujete prichádzajúce hovory od VIP zákazníkov smerovať do frontu VIP, ktorú obsluhujú skúsení operátori a ostatné hovory smerovať inam. V tomto prípade stačí mať pri CRM kontaktoch príznak VIP zákazník a Daktela sa môže týmto príznakom riadiť pri smerovaní prichádzajúcich hovorov.

Historia zmien

Daktela CRM automaticky ukladá všetky zmeny na kontakte, alebo spoločnosti do histórie zmien. Tá je potom dostupná na jedno kliknutie myšou
u každej karty a kedykoľvek si tak môžete overiť kto a kedy daný kontakt upravoval.