30.8.2022

Ďalšia vojna sa nerozhodne na bojisku, ale v kyberpriestore

Reporting

Aj my v Daktele musíme pri vývoji každej novej verzie nášho softvéru neustále myslieť na čo najlepšie zabezpečenie celého systému. Uvedomujeme si potenciálne nebezpečenstvo a podnikáme všetky potrebné opatrenia. Hrozbu kyberútokov berieme vážne a neustále zvyšujeme zabezpečenie nášho softwaru a celej firmy. Máme implementovaný rad bezpečnostno-technických opatrení a do ďalších neustále investujeme. Vyvíjame maximálne úsilie, aby boli dáta zabezpečené, systém bol plynulý a spoľahlivý.

Podrobnejšie sa na túto tému vyjadril náš chief technology officer Jiří Havlíček v článku júlového Týždenníka Hrot. Okrem iného uvádza:

To, že cieľom kyberútokov sú súkromné spoločnosti, je už dlho všeobecne známy fakt. Motivácia je v týchto prípadoch úplne evidentná, predovšetkým teda vlastný finančný zisk. Hlavnou úlohou je dostať cieľovú firmu do úzkych a donútiť ju zaplatiť výkupné alebo sa jednoducho len dostať k dátam
a informáciám, ktoré je možné speňažiť na čiernom trhu. U verejných inštitúcií je situácia ale často komplexnejšia a nebezpečnejšia.

Útok síce môže byť vedený opäť s izolovaným cieľom nejakého jednotlivca alebo skupiny, ktorí sa chcú obohatiť alebo jednoducho len zdiskreditovať štátny aparát, avšak často sú tieto jednotlivé akcie súčasťou väčšej strategickej operácie štátom sponzorovaných organizačných jednotiek.

Reporting

Podstatne vyššie nebezpečenstvo je v takom prípade zrejmé. Oproti jednotlivcom a v podstate dobrovoľným hackerským skupinám má štát, dá sa povedať s nadsádzkou, takmer neobmedzené zdroje. Motivácia jednotlivých akcií nemusí byť zrejmá, ale vyjaví sa
až pri pohľade vo väčšom kontexte. Ako napadnutá inštitúcia si tak v prípade útoku môžete povedať „Prečo?“, pričom dôvodom môže byť diskreditácia štátu, rozbitie dôvery občanov, vyvolanie nespokojnosti a v extrémnom prípade podnecovanie nepokojov.

V roku 2020 sme sa s aplikáciou Daktela stali súčasťou významnej infraštruktúry SR, a to vďaka nášmu zapojeniu v projekte trasovania osôb infikovaných koronavírusom a ich rizikových kontaktov. V súvislosti s tým sme pochopiteľne museli preukázať splnenie prísnych bezpečnostno-technických opatrení a samozrejme mať tieto opatrenia aj prakticky implementované. Jednou z najpodstatnejších štátnych organizácií v tejto oblasti je NÚKIB, ktorý tiež na celú akciu z bezpečnostného hľadiska dohliada.

Prečítajte si celé znenie článku Jiřího Havlíčka.