Daktela WebChat

 

Pridajte jednoducho na Vaše webové stránky alebo e-shop webový live chat.

Asset-85

Jedná sa o populárny komunikačný kanál, ktorý by nemal chýbať na žiadnom predajnom webe. Operátori vybavujú prichádzajúce webové chaty priamo v Daktela aplikácii.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Úpravy designu

V Daktele si môžete výsledný vzhľad webového chatu upravovať podľa svojich predstáv. Ponúkame úpravu všetkých textov, farieb a k dispozícii je aj celý rad predpripravených štýlov. A ak by vám to nestačilo, možete si vyrobiť vlastný vzhľad.

Stavy chatov

Na každej chatovej fronte si môžete voliteľne nastaviť vlastné stavy chatov, ktoré budú musieť vaši operátori pri ukončení chatu vyberať.
Na základe toho možno následne vyhodnocovať najčastejšie typy, alebo okruhy otázok a vyvodiť z toho opatrenia.

Spracovanie viacerých chatov

Daktela umožňuje spracovanie viacerých chatov naraz jedným operátorom, a to najmä v prípade, keď je spracovanie len jedného webchatu neefektívne. Operátor dokonca môže v priebehu vybavovania webchatu prijať aj prichádzajúci telefónny hovor.

Informácie kde sa zákazník nachádza

Operátor v reálnom čase vidí z akej webové stránky bol webchat iniciovaný a zároveň kam sa zákazník preklikol. Môže tak podľa toho reagovať a prispôsobovať svoju odpoveď.

Prepojenie a konzultácie

Operátor môže webový chat prepojiť na iného operátora, alebo môže
do svojho webchatu prizvať iného operátora, prípadne teamleadera
pre konzultáciu.

Transcripty

Všetky webové chaty sa ukladajú vrátane transcriptu. Kedykoľvek sa tak môžete pozrieť na celý prepis webového chatu. V chatoch je taktiež možné fulltextové vyhľadávanie.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako vám Daktela môže pomôcť.

Rozhodovací Chatbot

Pre zníženie záťaže kontaktného centra v počte obslúžených webchatov Daktela poskytuje zákazníkom možnosť využiť aj jednoduchý rozhodovací chatbot.

Tento chatbot sa riadi podľa vopred nastaveného rozhodovacieho stromu, pričom môže niektoré informácie získavať aj z externého systému. Pokiaľ tento chatbot dôjde do bodu, v ktorom nemôže pokračovať, odovzdá komunikáciu agentovi. Agenti samozrejme vidia históriu komunikácie zákazníka s chatbotom.

Viac o Chatbotoch

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Vlastný design webového chatu

Chápeme, že môže nastať situácia, kedy si nevyberiete z celého radu možností nastavenia vzhľadu a šablón, ktorý Daktela webchat ponúka. Preto máme k dispozícii webtoolkit pre webových vývojárov, ktorí za jeho pomoci môžu ľahko vytvoriť vzhľad webového chatu presne podľa vašich predstáv.

Reporty a štatistiky webových chatov

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke webového chatu, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel, alebo LCD Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Medzi základné reporty, ktoré k webchatom Daktela ponúka, patria napríklad počty webových chatov v jednotlivých frontách, SLA, dĺžky webových chatov a výkonnosť operátorov.

Integrácia s helpdeskovým systémom a CRM

Daktela WebChat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už pri začatí chatu vidí, s akým zákazníkom bude chatovať vrátane celej komunikačnej histórie a všetkých otvorených aj uzavretých helpdeskových ticketov. Po ukončení webchatu je aktivita automaticky Daktelou priradená do komunikačnej histórie CRM kontaktu. Operátor môže voliteľne vytvoriť z webového chatu nový helpdeskový ticket, alebo ho priradiť
už k existujúcemu.