Integrácie

 

Vaše obľúbené nástroje, spoločne s Daktelou.

 

Daktela ponúka ako otvorené riešenie predpripravené integračné nástroje s populárnymi CRM systémami, e-shopmi, WFM alebo autentifikačnými systémami. Niektoré integrácie je možné jednoducho zapnúť priamo v rozhraní Daktely pomocou niekoľkých klikov, iné potom ponúkajú inteligentnú telefónnu lištu priamo v danej aplikácii.

puzzle

Rôzne prístupy k integráciám

Zákazníkom sú k dispozícii 3 všeobecné typy integrácií podľa spôsobu, akým sa implementujú. V Daktele si vyberie každý.

Customizácia aplikácie

Screen pop  

Integrácia customizovaných zobrazení vašich aplikácií
vo vyskakovacích oknách.

Integrácia customizovaných zobrazení vašich aplikácií priamo v aktivitách agentov v Daktele.

Volanie API umožňujúce komunikáciu medzi systémom Daktela a vaším systémom
na princípe udalostí.

Vývoj a práca s REST API

REST API  

Priama komunikácia vášho systému so systémom Daktela.

Artboard-5-1 Java

Integrácia funkcionalit agenta
na klientskej strane vašej aplikácie.

Artboard-5 php

Integrácia funkcionalit agenta
na klientskej strane vašej aplikácie.

dart-ikona

Integrácia funkcionalít pomocou REST API vo vašej mobilnej aplikácii na platforme Flutter.

Ready-made integrácie

CTI

Malý ovládací panel aktivít
z Daktely v rohu vášho webového prehliadača.

CRM-integr

Synchronizácia medzi vašim systémom a systémom Daktela.

Výhody integrácií s Daktelou

Automatická
synchronizácia dát

Daktela automaticky synchronizuje zákaznícke dáta a zobrazuje ich operátorom v čase prijatia hovoru alebo inej digitálnej aktivity.


Zvýšenie produktivity

Integrácia umožní zobrazenie potrebných informácií v správnom okamihu bez potreby ďalších klikov, čo rapídne zvýši efektivitu operátora a celkovú produktivitu.


Jednoduché nastavenie

Samozrejmosťou je jednoduché nastavenie integrácie s možnosťou nastavenia mapovania políčok pre automatickú synchronizáciu.

Kompatibilita s CRM systémami

Pre kontaktné centrum i spoločnosť ako takú je zásadne dôležité uchovávať zákaznícke dáta
a informácie o interakciách so zákazníkmi na jednom združenom mieste. Pretože tejto požiadavke úplne rozumieme, pripravili sme hotovú integráciu alebo sme už integráciu realizovali
s niektorými všeobecne využívanými CRM systémami, a to najmä Salesforce Microsoft Dynamics. Napojiť sa ale dokážeme aj na ďalšie využívané alebo dokonca úplne vlastné CRM systémy.

Viac informácií nájdete vo white paper Contact centier integration with CRM (dostupné v AJ).

chatbot

Jednoduchá autentifikácia

Riadenie prístupov dokáže byť v spoločnosti jedna z veľmi zložitých úloh čo sa týka jednotnosti procesu. Aby sme našim zákazníkom tento proces čo najviac uľahčili, umožňujeme vedľa nášho vlastného autentifikačného backendu ešte možnosť napojiť systém Daktela V6 priamo na vaše Active Directory, LDAP alebo Google Apps, a to ako funkcionalitu priamo implementovanú
do štandardnej inštalácie.

Business intelligence

Pretože chápeme, ako sú rôzne pohľady na dáta a ich interpretácia dôležité a špecifické
pre každého zákazníka, umožňujeme priamy prístup nástrojom pre transformáciu dát a ich následnú vizualizáciu. Každý náš zákazník si tak je schopný postaviť pravidelné aj ad-hoc reporty úplne podľa svojej predstavy a podľa svojich možností.