Centrala Techniczna Dedykowana centrala

 

Daktela PBX Dedykowana centrala jest prowadzona
na samodzielnym HW serwerze, który jest umieszczony w naszej firmie lub w centrum danych Klienta. W razie takiego rozwiązania zawieramy serwisową SLA umowę dla zabezpieczenia wsparcia technicznego i maksymalnej niezawodności. Opcjonalnie można dostarczyć całe rozwiązanie w bardzo dostępnej konfiguracji clusterowej. Dedykowana centrala może być opcjonalnie rozszerzona o moduł call centra z natywnym wsparciem wielu kanałów komunikacyjnych.

web-7

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

  • Działa na infrastrukturze klienta

Centrala dedykowana działa na infrastrukturze Klienta, która podlega jego pełnej kontroli. Daktela ma dostęp do centrali tylko w celach serwisowych.

  • Wsparcie techniczne 24×7

Cała pomoc techniczna centrali dedykowanych dostępna jest przez
24 godzin 7 dni w tygodniu. Wszystkie serwery i elementy sieciowe są nieustannie monitorowane w centralnym systemie NOC.

  • Regularne aktualizacje

W ramach miesięcznej opłaty zapewniamy regularną obsługę
i rozwiązywanie wszelkich niezbędnych aktualizacji – takich jak łatki bezpieczeństwa lub nowe funkcje.

  • Niezawodny i nadmiarowy HW

Dedykowane centrale są uruchamiane na niezawodnych markowych serwerach z nadmiarowymi funkcjami – takimi jak RAID, zasoby sieciowe i pamięć ECC.

  • Klastry wysokiej dostępności

Dedykowaną centralę można zainstalować stosując klastry HA (wysoka dostępność), żeby zapewnić maksymalną niezawodność i dostępność.

  • Monitorowanie NOC i tworzenie kopii zapasowych

Wszystkie serwery i elementy rozwiązań są stale monitorowane
w centralnym systemie NOC. Opcjonalnie zapisujemy również regularne kopie zapasowe całego rozwiązania.

 

Rozwiń swoją firmę z Daktelą.

Wypróbuj oprogramowanie, które usprawni obsługę klienta w Twojej firmie.