Bezpečnost

 

Data jsou to nejcennější, čím firmy dnes disponují. Přitom jsou stále více závislé na informacích a jejich spolehlivém zpracování.

security2

Fyzické zabezpečení

Zabezpečení Daktela Cloudu je komplexní záležitost a je na něj kladen vysoký důraz napříč celou infrastrukturou. Přístup do našich datacenter mají pouze pověření a proškolení administrátoři. Naše datová centra i dodavatelé splňují všechny požadavky na přístupnost pouze oprávněným personálem.

Aplikační zabezpečení

Komunikace s Daktela CC je navazována výhradně přes HTTPS zabezpečené spojení s ověřeným Daktela certifikátem. Přístup z internetu je dále filtrován sadou dynamických blacklistů, whitelistů a firewalových pravidel. Přístup přímo do aplikací je možný vždy pouze po ověření uživatele a na základě jemu definovaných oprávnění.

Asset-27-2
audity

Audity a penetrační testy

Celý Daktela cloud pravidelně podrobujeme penetračním testům u externích bezpečnostních firem. Zároveň pravidelně celou síť monitorujeme za pomocí bezpečnostních nástrojů typu OpenVAS a nmap. Každý rok povinně procházíme bezpečnostním auditem určeným přímo
pro společnost Google od společnosti Bishop Fox.

Splňujeme přísné požadavky

Během pandemie COVID-19 jsme provozovali systém pro trasovací call centrum, a tudíž jsme úspěšně prošli auditem na splnění požadavků jako Významný informační systém podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Zároveň realizujeme projekt na splnění požadavků
ISO 27001 a certifikaci podle této normy. Jak splňujeme požadavky jednotlivých norem
se dočtete v dokumentaci.

tracing