Daktela SMS Chat

 

Dejte svým zákazníkům možnost kontaktovat vaši technickou podporu zasláním jednoduché SMS zprávy.

Překvapte svoje zákazníky okamžitou a relevantní odpovědí.

Daktela SMS Chat je jeden z komunikačních kanálů Daktely, který umožňuje komunikaci s vašimi zákazníky přes SMS zprávy a tyto zprávy sdružuje
do vláken. Výhodou je jeho univerzálnost a podpora na všech mobilních telefonech, které umí poslat obyčejnou SMS zprávu. Poskytovatelé produktů
a služeb často provozují jednosměrnou informativní SMS komunikaci vůči svým zákazníkům bez možnosti odpovědi a Daktela SMS Chat má za cíl toto změnit.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Univerzální komunikační kanál

Daktela SMS Chat je podporovaný na všech mobilních telefonech, které umí poslat obyčejnou SMS zprávu. Pro svou jednoduchost a univerzálnost by neměl tento komunikační kanál chybět v žádném callcentru.

Stavy SMS chatů

Na každé chatové frontě si můžete volitelně nastavit vlastní stavy chatů, které budou muset vaši operátoři při ukončení chatu vybírat. Můžete pak vyhodnocovat nejčastější typy nebo okruhy dotazů.

Zpracování více SMS chatů

Daktela umožňuje zpracování více SMS chatů najednou jedním operátorem, a to zejména v případě, kdy je zpracování pouze jednoho chatu neefektivní. Operátor může v průběhu vyřizování chatů přijmout
i jinou aktivitu.

Vhodný pro speciální aplikace

Jednoduše postavte nad Daktela SMS Chat svoji vlastní informační službu, která bude obsluhována živými operátory a bude fungovat na každém mobilu bez internetu.

Přepojení a konzultace

Operátor může SMS chat přepojit na jiného operátora, anebo může
do svého SMS chatu přizvat jiného operátora nebo teamledera
pro konzultaci.

Transcripty SMS chatů

Všechny SMS chaty se ukládají včetně transcriptu. Kdykoliv se můžete podívat na celý přepis SMS chatu a nebo lze v chatech vyhledávat přes fulltext.

Vyzkoušejte sami, jak vám Daktela může pomoci. Zdarma.

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak vám může Daktela pomoci.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Integrace se SMS službami

Pro posílání a příjem SMS zpráv v rámci Daktela SMS Chat lze používat službu Daktela SMS Connect s přiděleným mobilním číslem, na které mohou vaši zákazníci posílat SMS zprávy a nebo můžete použít vlastní SIM karty a umístit je v Daktela SIM hosting.

Reporty a statistiky SMS chatů

Daktela poskytuje celou řadu reportů o provozu SMS chatu, které jsou počítány v reálném čase. K dispozici jsou nástroje jako realtime panel nebo LCD Wallboard, který si můžete sami nadefinovat z předpřipravených widgetů. Mezi základní reporty, které Daktela nabízí patří například počty SMS chatů
v jednotlivých frontách, SLA, délky chatů a výkonnost operátorů.

Integrace s helpdeskovým systémem a CRM

Daktela SMS Chat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už při zahájení SMS chatu vidí, s jakým zákazníkem bude chatovat včetně veškeré komunikační historie a všech otevřených i uzavřených helpdeskových ticketů. Po ukončení chatu je aktivita Daktelou automaticky přiřazena
do komunikační historie CRM kontaktu. Operátor může volitelně vytvořit ze SMS chatu nový helpdeskový ticket nebo ho přiřadit již k existujícímu.