12.7.2022

Dostępy i uprawnienia

Pristupy a prava

W nowoczesnym Contact Center jest wiele ról: agencji sprzedaży, administracja, marketingowcy, liderzy działów. Wszyscy pracują z różnymi modułami centrum kontaktowego – część pracowników ma dodatkowy dostęp do niektórych z nich. W jaki sposób można ustawić określone uprawnienia pracownikom?

W Dakteli każdy agent ma przypisany zestaw dostępów i uprawnień. Co ważne, zestaw dostępów i uprawnień można przypisać dowolnej liczbie agentów – podczas edycji, wszelkie zmiany mogą dotyczyć wszystkich agentów, którzy z nich korzystają. Dzięki temu zarządzanie nawet dużymi contact center jest bardzo łatwe. Prawa i dostępy są od siebie niezależne i są konfigurowane oddzielnie.

Kiedy po raz pierwszy otworzysz odpowiednie sekcje w Dakteli, mogą wyglądać na dość skomplikowane, ale to tylko pierwsze wrażenie! System jest zaprojektowany tak, aby przypominał interface mediów społecznościowych i był intuicyjny.

blog-accesses-2

Dostępy

Użytkownicy będą mogli zobaczyć tylko te moduły, do których mają dostęp, na pasku bocznym – w efekcie każdy agent korzystający z innego zestawu dostępów może mieć różne pozycje w menu głównym.

Dostępy ustawiają również uprawnienia użytkowników do tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania elementów zawartych w tych modułach, definiując ich ogólną zdolność do pracy z danymi przechowywanymi w każdym module.

Część użytkowników może m.in. nie mają dostępu do modułu CRM, więc nie będą mogli zobaczyć go w menu głównym i uzyskać do niego bezpośredniego dostępu. Mogą jednak mieć uprawnienia do jego odczytu. W rezultacie zobaczą dane CRM w działaniach i innych modułach, do których mają dostęp, jeśli dane są tam wyświetlane. Jeśli mają dostęp m.in. do Ogłoszeń, będą mogli tam odczytać dane CRM. W ten sposób możesz uniemożliwić agentowi przeglądanie wszystkich Twoich kontaktów, dając im tylko te dane, z którymi powinni pracować.

Uprawnienia

Uprawnienia określają, jakie konkretne elementy użytkownicy mogą zobaczyć w modułach, do których mają dostęp. Na przykład użytkownicy, którzy mają dostęp do modułu CRM, muszą również mieć uprawnienia do Bazy danych CRM. Można to wykorzystać do segmentacji CRM i kontroli. Jeśli masz na przykład zestaw klientów VIP i chcesz, aby widzieli ich tylko menedżerowie kluczowych klientów, możesz przechowywać tych klientów w oddzielnej bazie danych i nadawać do nich prawa tylko określonym osobom.

Uprawnienia określają również, do których kolejek i w jaki sposób mogą się logować agenci, i na czym będzie koncentrować się praca ich centrum kontaktowego.

Niezliczone opcje

Wspomniane powyżej przypadki użycia to tylko przykłady tego, jak możesz używać dostępów. Istnieje wiele innych kombinacji, które możesz skonfigurować zgodnie z potrzebami poszczególnych pracowników i ról. Możesz przeczytać więcej o naszych dostępach w naszej Dokumentacji.