25.8.2020

Polityka Licencyjna – rodzaje użytkowników Call Center

Typy uživatelů a licenční politika Daktela

Rodzaje użytkowników Call Center dzielą się na wiele opcji, a właściwie jest jest nieograniczona. Jednak ważne jest, aby rozróżnić użytkowników call center i back office. Przed wyjaśnieniem różnicy między nimi należy powiedzieć, że oba typy użytkowników obsługują głównie połączenia telefoniczne. Połączenia mogą być obsługiwane przez telefon sprzętowy (stacjonarny) lub programowy (komputerowy), który jest sparowany z ustawioną linią SIP. Istnieje również możliwość połączenia z osobistym telefonem komórkowym.

Rodzaje użytkowników Call Center – Backoffice

Użytkownik back office nigdzie się nie loguje, służy jedynie do sparowania w / w urządzeń (HW, SW, telefon komórkowy), na których następnie obsługuje połączenia przychodzące i wychodzące. Możliwe jest również użycie większej liczby urządzeń na użytkownika, na przykład przekierowanie
do telefonu HW, a po 10 sekundach (ok. 2 dzwonkach) przekierowanie do telefonu komórkowego. Użytkownik backoffice nie ma statystyk online
i historycznych wykazów rozmów, ale istnieją zapisy rozmów z możliwością filtrowania, odsłuchiwania nagrań itp. Backoffice jest zwykle używany przez użytkowników, którzy muszą dzwonić, ale nie muszą mieć możliwości przeglądu (statystyki). Na przykład księgowy, magazyn, dyrektor wykonawczy, zwykli pracownicy itp.

Rodzaje użytkowników Call Center – CallCenter

Ten typ użytkownika zawsze ma możliwość zalogowania się do interfejsu WWW centrali i ma przypisane określone dostępy i uprawnienia. Dzięki dostępowi ustala się, z jakimi modułami / sekcjami użytkownik ma możliwość pracy, uprawnienia następnie określają, z jakimi danymi ma możliwość pracować (użytkownicy, kolejki, priorytety / umiejętności itp.). W przeciwieństwie do użytkownika back-office, z call center możesz mieć szczegółowe statystyki online i dane historyczne. Cały ruch jest rejestrowany, dlatego możesz go zintegrować z systemami zewnętrznymi, np. automatyczne otwieranie karty kontaktu. W związku z tym opłata za tego użytkownika jest również naliczana zgodnie z indywidualnymi kanałami komunikacji
(z wyjątkiem dostępu administratora i przełożonego, patrz poniżej). Jeśli użytkownik call center przetwarza również ruch głosowy, ma możliwość automatycznego przypisania urządzenia (SIP, telefon komórkowy) lub dynamicznego logowania do wolnej linii (np. podczas ruchu zmianowego). Ogromną zaletą użytkowników call center jest możliwość współpracy z aplikacją mobilną Daktela.

Polityka licencyjna Daktela

Zawsze konieczne jest zakupienie wirtualnej centrali, na której odbywa się cały ruch. Następnie można wykupić pakiet z wirtualnej centrali według ilości używanych urządzeń (SIP, telefon komórkowy) w pakietach po 10 urządzeń. Użytkownicy Back-office są automatycznie częścią każdej centrali PBX. Możesz elastycznie kupować licencje co miesiąc, w tym indywidualne kanały komunikacji. Szczególnie nadaje się do stopniowego rozwoju firmy, dodawania innych działów, oddziałów zagranicznych lub imprez sezonowych (Boże Narodzenie, działania marketingowe itp.). Możesz zmniejszyć ilość użytkowników, jeśli pracownicy odchodzą z pracy i na odwrót! Jak pisaliśmy na początku, liczba użytkowników jest nieograniczona. Użytkownicy tacy jak administratorzy, technicy / informatycy, programiści czy przełożeni mają w ten sposób własny, bezpłatny dostęp, dzięki czemu można określić, kto ma jakie uprawnienia (dostęp, uprawnienia). Odpowiednie w przypadku korzystania z większej liczby oddziałów lub obsługi większej liczby krajów, aby każdy kierownik mógł monitorować swój dział.