SugarCRM

Integracja SugarCRM z platformą Daktela Contact Center, automatyczna synchronizacja danych z "SugarCRM" do Daktela