Daktela Answering Machine Detection (AMD)

 

Zlepšete oslovení zákazníků i efektivitu kampaní pomocí technologie rozpoznávání řeči.

1 AMD
  • DENNĚ NÁM DŮVĚŘUJE VÍCE NEŽ 1200 FIREMNÍCH ZÁKAZNÍKŮ
United Classifields

S nástroji umělé inteligence ihned zjistíte, kdo hovor z vašeho kontaktního centra přijímá – zda člověk nebo záznamník. Zvýšíte tak efektivitu provozu celé zákaznické péče
i přímého oslovení zákazníků.

Daktela Answering Machine Detection (AMD) je typem technologie detekce záznamníku, která využívá umělou inteligenci k určení, zda příchozí hovor přijímá člověk nebo záznamník. Daktela AMD využívá algoritmy strojového učení a technologii rozpoznávání řeči k analýze různých faktorů, jako je zvuk vyzváněcího tónu, délka vyzvánění a hlasové vzory volajícího.

2 AMD
8 Ověření identity

Tyto informace pak slouží k přesnému určení, zda hovor přijímá člověk, nebo záznamník. Využitím umělé inteligence poskytuje Daktela AMD přesnější a efektivnější způsob určení
typu zařízení, které hovor přijímá, což organizacím umožňuje optimalizovat provoz jejich kontaktních center a zlepšit zákaznickou zkušenost. Daktela AMD je ideálním nástrojem zejména pro odchozí prediktivní kampaně. Spolehlivost nástroje Daktela AMD je vysoká
a přesahuje 90 %.

Nastartujte svůj růst s Daktelou.

Vyzkoušejte sami, jak vám Daktela může pomoci. Zdarma.