Robotické hovory

 

Robotické hovory slúžia pre automatické, robotické navolanie kontaktov bez operátorov. Ide o špeciálny kampaňový front s telefónnymi číslami, ktoré Daktela automaticky sama zavolá presne podľa pravidiel, ktoré si nastavíte.

Asset-52

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Aplikácia po zodpovedaní hovoru

Možno vyberať z celého radu aplikácií, ktoré sa majú uskutočniť po zodpovedaní hovoru – napr. IVR strom s otázkami, prehranie hlášky, záznamník, prepojením na operátora.

Počty pokusov dovolania
a oneskorenie

Robotické hovory podporujú nastavenie počtu opakovaných pokusov pri neúspešnom dovolaní sa, vrátane oneskorenia medzi opätovným navolaním.

Štatistiky a reporting

Robotické hovory poskytujú podrobný reporting o svojej činnosti – napr. dovoľatelnosť, počty hovorov v čase, alebo dĺžky hovorov.

Nahrávanie hovorov

Robotické hovory podporujú nahrávanie hovorov. Môžete si nahrávať napríklad odpovede klientov.

Časová podmienka
pre navolávanie

Robotické hovory umožňujú nastavenie časovej podmienky, ktorá určuje, v akých časoch sa bude kampaň navolávať.

Nastavenie rýchlosti vytáčania

Rýchlosť vytáčania kontaktov automatom je možné nastaviť za pomoci maximálneho počtu súbežných hovorov.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Programové API rozhranie

Robotické hovory poskytujú API rozhranie, ktoré je možné využiť napríklad pre automatické importy kontaktov z vášho informačného systému, alebo automatické získavanie výsledkov navolaných hovorov. Spoločne s telefónnym číslom kontaktu, môžete importovať aj ďalšie metadáta a tie pri navolávaní využívať. Príkladom môže byť import telefónneho čísla spoločne s dátumom splatnosti a výškou pohľadávky. Automat potom daný kontakt navolá a okrem automatizovanej hlášky prečíta (text to speech) aj metadáta o dátume splatnosti a výške pohľadávky.

robotické hovory api

Prax – príklady využitia Robotických hovorov

  • automatizovaný cash collection – napr. s prehraním výšky faktúry, alebo splátky
  • prieskumy verejnej mienky
  • automatizované prieskumy spokojnosti zákazníkov
  • marketingové kampane