Daktela Workforce Management (WFM)

 

Získejte moderní nástroj pro management pracovních sil
ve vašem provozu.

Daktela WFM vám pomůže lépe řídit provoz v kontaktním centru
i v jakémkoli směnném provozu. Umělá inteligence pomáhá modelovat ideální plán směn i předpovídat budoucí provoz
s přesností na 96 %. 

Daktela Workforce Management (WFM) je nástrojem pro optimalizaci využití pracovní síly, který pomáhá kontaktnímu centru a zákaznické péči zefektivnit jejich provoz. Poskytuje přehled o výkonnosti agentů, plánování a dalších klíčových oblastech v reálném čase. 

Daktela WFM využívá umělou inteligenci a algoritmy strojového učení
k analýze velkého množství dat a umožňuje optimalizovat plán směn agentů i dalších pracovníků, snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit celkovou produktivitu. Daktela WFM umožňuje kontaktním centrům
i jiným oddělením efektivně řídit pracovní sílu a dává jim k dispozici ideální nástroj pro splnění požadavků svých zákazníků. Díky Daktela WFM dosáhnete zefektivnění vašeho provozu.

Nastavení Daktela WFM v pěti krocích

WFO - predikce provozu

Predikce provozu pomocí umělé inteligence

K co nejpřesnější predikci provozu v následujících měsících využíváme vlastní sofistikované algoritmy umělé inteligence. Využívat software, který dokáže předpovědět provoz kontaktního centra v následujícím období, je pro firmy zásadní výhodou. Díky těmto informacím mohou manažeři proaktivně plánovata rozdělovat zdroje, například počet zaměstnanců, aby zajistili, že budou schopni efektivně uspokojit poptávku zákazníků. 

To může pomoci zkrátit čekací dobu, zvýšit spokojenost zákazníků
a zajistit plynulost fungování služeb. Navíc přesné předpovědi provozu umožňují manažerům optimalizovat plánovánía sestavování rozpočtu, což vede ke zvýšení provozní efektivitya úspoře nákladů.

Vytvoření optimálního plánu směn

Daktela WFM dokáže najít nejlepší kombinaci plánu směn pro provoz vašeho kontaktního centra. Při generování optimalizovaných plánů směn, které maximalizují produktivitu a minimalizují náklady na pracovní sílu, zohledňujeme celou řadu faktorů, jako jsou preference zaměstnanců, úroveň dovedností, dostupnost a pracovní vytížení. 

Schopnost automatizovat tento proces pomáhá manažerům šetřit čas
a úsilí, protože již nemusí ručně vytvářet rozvrhy nebo řešit konflikty
při plánování. Použití tohoto softwaru může pomoci také snížit počet chyb a zajistit, aby rozvrhy byly spravedlivě nastaveny pro všechny zaměstnance. To zase může zvýšit spokojenosta morálku zaměstnanců, což vede k vyšší loajalitě k firmě a snížení fluktuace.

Integrace se systémem Daktela

Daktela WFM i kontaktní centrum Daktela vyvíjí naši specialisté. Snadná integrace je jednou z našich hlavních priorit. Přihlášení do obou aplikací je jednotné a automatický import veškerého dosavadního provozu
z instalace Daktela je otázkou několika kliknutí.