10.9.2018

Daktela dokáže…

Daktela umí SK

V dnešnej dobe je potrebné uľahčiť a čo najviac zefektívniť prácu a komunikáciu ako so zákazníkom, tak aj vo vnútri firmy. Typickým príkladom je situácia, keď vašu firmu (e-shop, cestovná kancelária, obchodná spoločnosť, realitná kancelária, IT spoločnosť) oslovujú zákazníci cez telefón,
e-mail, WebChat a sociálne siete. Na urýchlenie komunikácie pomáha zlúčenie jednotlivých komunikačných kanálov do čo možno najmenšieho počtu systémov. Ak odbavujete každý komunikačný kanál zvlášť, stáva sa komunikácia so zákazníkmi neprehľadná a sledovania histórie časovo náročné.

V týchto prípadoch je možné využiť riešenie Daktela, ktoré zjednocuje komunikačné kanály do jedného webového rozhrania, a zároveň ukladá
a združuje komunikáciu so zákazníkmi.

Typickým príkladom môže byť malý e-shop, ktorý na komunikáciu so zákazníkom používa telefón, e-mail, WebChat, SMS a Messenger. V prípade,
že nevyužíva multikanálové riešenie, najčastejšie spracováva:

  • Telefonické otázky cez mobilný telefón / pevnú linku / hlasové riešenia typu virtuálna ústredňa / call centrum
  • E-maily cez klasického mailového klienta Outlook / Thunderbird / zdieľanú e-mailovú zložku v G-mailu, Zoznamu, prípadne využíva ticketovací / helpdeskový systém.
  • Webchat cez systém Smart up / Live agent
  • SMS konektory cez SMS Manager
  • Messenger cez webové rozhranie Facebooku.

Daktela vie zlúčiť všetky vyššie uvedené komunikačné kanály do jedného systému! Komunikácia sa tým stáva jednoduchšou a efektívnejšou.

S Daktela riešením budete mať dokonalý prehľad o akejkoľvek komunikácii s vašimi zákazníkmi, ktorá pre vás bude veľmi prehľadná a ľahko sa
v nej budete orientovať.

V ďalších článkoch sa dozviete viac informácií k jednotlivým komunikačným kanálom.