Daktela WhatsApp Business

 

S 1,5 miliardami aktívnych užívateľov sa WhatsApp radí medzi najviac používané komunikačné kanály súčasnosti.

Vďaka mobilnému rozhraniu tak WhatsApp umožňuje zákazníkom z viac než 180 zemí komunikovať medzi sebou a s firmami zadarmo priamo
zo svojho telefónu.

Vďaka Daktele môžete byť svojim zákazníkom ešte bližšie.

* Aby odkaz správne fungoval, je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu WhatsApp vo vašom zariadení.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Real-time & asynchrónna komunikácia

WhatsApp Business dáva užívateľom možnosť komunikovať podľa svojich aktuálnych možností. Zákazníci môžu reagovať v reálnom čase alebo odpovedať vo chvíli, keď sa im to hodí. Ich konverzácia bude vždy zachovaná.

Vysoká miera zabezpečenia

WhatsApp ponúka vysokú mieru zabezpečenia a šifrovania komunikácie vďaka end-to-end SSL Enkrypcii. Posielanie súkromných WhatsApp správ sa tak stáva dôveryhodným kanálom pre spracovanie najrôznejších požiadaviek a informácií.

Bližšie zákazníkom

WhatsApp je najsťahovanejšia aplikácia na platformách Android a iOS. Vďaka Daktela WhatsApp budete vašim zákazníkom ešte bližšie! WhatsApp je medzi zákazníkmi obľúbený vďaka možnosti využitia internetového pripojenia. Zákazník tak za odosielanie správ nič neplatí.

Podpora príloh a obrázkov

Rovnako tak ako natívne aplikácie, Daktela WhatsApp podporuje posielanie príloh a obrázkov oboma smermi. Váš zákazník môže
v mobilnom telefóne vyfotiť fotku (napr. tovaru alebo balíka) a jedným kliknutím ho poslať cez WhatsApp na vašu technickú podporu.

Spracovanie viacerých WhatsApp konverzácií

Daktela umožňuje spracovanie viacerých WhatsApp konverzácií naraz jedným operátorom, a to hlavne v prípade, keď je spracovanie iba jednej konverzácie neefektívne. Operátor môže v priebehu vybavovania konverzácie prijať aj inú aktivitu.

Notifikácie o doručení a prečítaní

Daktela podporuje správanie natívnej WhatsApp aplikácie a zobrazuje tak v reálnom čase operátorovi, či bola správa zákazníkovi doručená
a následne prečítaná. Operátor tak hneď vie, či môže očakávať zákazníkovu odpoveď alebo sa môže v medziobdobí venovať ďalším zákazníkom.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako vám Daktela môže pomôcť.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Reporty a štatistiky WhatsApp chatov

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke WhatsApp chatu, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel alebo Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Medzi základné reporty, ktoré Daktela ponúka patria napríklad počty WhatsApp chatov v jednotlivých frontoch, SLA, dĺžky chatov
a výkonnosť operátorov.

Integrácia s helpdeskovým systémom a CRM

Daktela WhatsApp chat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už pri začatí WhatsApp chatu vidí, s akým zákazníkom bude chatovať vrátane celej komunikačnej histórie a všetkých otvorených
aj uzavretých helpdeskových ticketov. Po ukončení chatu je aktivita Daktelou automaticky priradená do komunikačnej histórie CRM kontaktu. Operátor môže voliteľne vytvoriť z WhatsApp chatu nový helpdeskový ticket alebo ho priradiť už k existujúcemu.

Podpora odchádzajúcich správ a notifikácií

Využite WhatsApp pre posielanie odchádzajúcich správ a notifikácií. Zákazník sa tak jednoducho dozvie aktuálny stav objednávky, informácie o doručení alebo ďalšie dôležité informácie. Posielanie notifikácií je spoplatnené a vychádza z aktuálneho cenníka.

Odchádzajúce správy do 1000 konverzácií sú zadarmo,
nad 1000 konverzácií sú spoplatnené 0.0207 EUR za správu – viac tu.

Jedna konverzácia znamená neobmedzené množstvo interakcií v intervale 24 hodín od prvej správy.

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

* Jedna konverzácia znamená neobmedzené množstvo interakcií v intervale 24 hodín od prvej správy.