14.10.2022

Konference Asociácie inkasných spoločností

konferencia-inkasnych

V Grandhoteli Jasná sa uskutoční nultý ročník udalosti Konferencia inkasných spoločností Slovenska, ktorá je zameraná na postavenie veriteľov
a problematiku inkasa pohľadávok. Cieľom je vybudovať efektívnu networkingovú platformu určenú pre všetkých veriteľov a iné subjekty pôsobiace
v oblasti pohľadávok a inkasa. Daktela samozrejme nemôže na tejto udalosti chýbať. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktuálnych komunikačných trendoch pri vymáhaní pohľadávok a ako môže pomôcť umelá inteligencia, príďte sa vo štvrtok 19.5. 19.5. o 16:20 pozrieť na prednášku na túto tému, ktorú si pre vás pripravil náš kolega Marek Hric. Tešíme sa na vás.