14.10.2022

WEBINÁR „Ako zvládnuť náročnú jeseň
v energetike“

WEB-webinar-energo-SK

WEBINÁR
„Ako zvládnuť náročnú jeseň v energetike“

V utorok 4. októbra 2022 vás pozývame na webinár na tému „Ako zvládnuť náročnú jeseň
v energetike“
. Chcete sa dozvedieť, ako sa energo spoločnosti môžu pripraviť na náročnú sezónu, ako môže automatizácia a robotizácia komunikácie a zákazníckej podpory pomôcť firmám nielen zvládnuť nápor, ale aj naštartovať rast alebo ako získať lojalitu zákazníkov v náročnej situácii?
Nielen na tieto, ale aj ďalšie otázky na túto aktuálnu tému vám odpovedia:

Erik Jaduš, Daktela
Marek Klimeš
, CSO, Vocalls
Vincenc Bouček
, Frank Bold Advokáti

Tešíme sa na vás.