Co je PCI-DSS?

 

PCI-DSS je mezinárodní norma v oblasti platebních karet (Payment Card Industry Data Security Standard).

Některá kontaktní centra vyžadují, aby během hovoru zákazník za danou službu nebo zboží zaplatil použitím své platební karty. Protože údaje
o platebních kartách podléhají přísnému zabezpečení, existuje mezinárodní norma PCI-DSS, která se tímto problémem zabývá.

Dodržování standardu PCI-DSS je tak povinné pro všechny organizace, které informace o platebních kartách zpracovávají. Existuje několik způsobů,
jak mohou kontaktní centra normu PCI-DSS úspěšně splnit.

DRUHY ŘEŠENÍ

PCI-DSS pozastavením nahrávání hovorů (Pause & Resume)

Jedná se o nejjednodušší, a zároveň nejrozšířenější způsob zabezpečení přijímání platebních informací v kontaktních centrech. V Daktele je možnost operátorům callcentra povolit pozastavení nahrávání hovoru. Pokud operátor přijímá platební informace od zákazníka, může pozastavit nahrávání
a poté ho zase obnovit. Tímto způsobem je dosažena toho, že v nahrávce hovoru nejsou obsaženy citlivé platební informace (čísla kreditních karet, apod). Volitelně je možné využít další analytické nástroje, které automaticky kontrolují nahrávky, zdali tyto citlivé informace náhodou neobsahují.

PCI-DSS potlačením DTMF během hovoru

Toto je další způsob, jak dosáhnout souladu s nařízením PCI-DSS. Operátor vyzve zákazníka k zadání údajů platební karty přímo v telefonu pomocí funkce DTMF (Dual Tone Multi-Frequency Tones). Tyto DTMF kódy jsou za pomocí naší technologie zpracovány a předány na vaši platební bránu. Operátor zůstává během celého procesu ve spojení se zákazníkem a může mu radit, ale nedostává samotné DTMF kódy a nedostane se tak k citlivým údajům o platební kartě. Po skončení procesu platební brána informuje operátora, jestli transakce proběhla úspěšně či nikoliv..

PCI-DSS přes hlasový rozcestník (bez přítomnosti operátora)

Operátor během hovoru se zákazníkem může hovor přesměrovat na hlasový rozcestník (IVR), kde bude moci své platební údaje zadat. Zákazník je navigován automaticky a zadává platební údaje za pomocí DTMF kódů. Ty jsou pak poslány na platební bránu. Po skončení platební transakce může být zákazník přepojen zpět na operátora. Operátor není během zadávání platebních informací v hovoru přítomen.

PCI-DSS přes URL odkaz na platební bránu

Tato technologie snadno převádí platby prováděné přes telefon na bezpečnou elektronickou transakci. Tím jsou vaši agenti mimo dosah citlivých údajů o kartě, zatímco zůstávají stále v kontaktu se zákazníkem. V momentě, kdy je požadována platba, je zákazníkovi e-mailem nebo SMS či jiným kanálem zaslán odkaz (URL) na danou platbu. Zákazník tak platbu uhradí přímo ze svého smartphonu, počítače nebo tabletu. Jakmile je tento odkaz otevřen, automaticky se spojí s vaší platební bránou, což umožní dokončit transakci elektronicky. Operátor může být během zadávání platby na hovoru a být
v reálném čase informován o provedené platbě, anebo je možné řešit offline bez operátora.

Nastartujte svůj růst s Daktelou.

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak vám Daktela může pomoci.

S řadou technologií navržených pro podporu plateb kartou po telefonu vám zajistíme, abyste si zvolili to správné řešení, které vyhovuje vašim vlastním obchodním požadavkům i preferencím vašich zákazníků, a abyste zajistili dodržování nejnovějších pokynů pro PCI-DSS.

Všechny tyto funkce lze snadno integrovat do vašeho systému.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.