21.11.2023

Telemarketing: Strategie a trendy pro úspěšné kampaně

Trendy v telemarketingu

Telemarketing, historicky úspěšný nástroj obchodní komunikace, zažívá změny v důsledku nástupu online marketingu. I přesto, že telemarketing je stále součástí marketingového mixu, obzvlášť ve finančním sektoru a také v B2B, jeho efektivita se zhoršuje v reakci na měnící se preference spotřebitelů. Ještě před dvaceti lety byl telemarketing účinný, ale s nástupem online marketingu a pokročilých možností cílení reklam si lidé vybudovali imunitu vůči této formě komunikace. Navíc, s příchodem GDPR se stalo protiprávním oslovovat potenciální zákazníky telefonicky bez souhlasu k oslovení pro marketingové účely.

Klíčovými faktory k úspěchu v telemarketingu jsou kvalitní databáze, správně vybrané kontakty a vhodný čas pro jejich oslovení. Přestože moderní trendy směřují k online marketingu, telemarketing může být úspěšný, pokud je strategicky integrován, využívá moderní způsoby oslovení zákazníků a je podchycen z hlediska GDPR.

Co nesmí chybět v telemarketingu

 1. Segmentace zákazníků: Důkladná segmentace zákazníků znamená identifikování těch, kteří mohou mít zájem o nabízené produkty nebo služby, dle jejich zájmů, nákupního chování či jiných dat.
 2. Kvalitní telefonický scénář: Personalizovaný a efektivní scénář, který přináší přidanou hodnotu pro zákazníka.
 3. Správný timing pro navolávání: Stanovení optimálního časového okna pro kontakt s potenciálními zákazníky.
 4. Využití technologií: Integrace moderních aplikací, které mají v sobě jak CRM vlastnosti, tak možnosti nahrávání hovorů, sledování úspěšnosti hovorů, apod. Lídrem na trhu ČR v oblasti omnichannel aplikací je Daktela

Trendy v telemarketingu

 1. Multikanálový přístup: Kombinace telemarketingu s online kanály pro komplexní a efektivní marketingový přístup.
 2. Automatizace procesů: Využívání automatizace pro optimalizaci opakujících se úkolů a zvýšení efektivity. Zároveň je možné využití umělé inteligence ve formě našeptávače textu při tvorbě emailu nebo například při tvorbě voicebota. Daktela je první česká společnost, která integrovala Chat GPT do své aplikace pro komunikaci se zákazníky.
 3. Personalizovaný přístup: Důraz na osobní přístup a personalizaci pro lepší interakci se zákazníky.
 4. Právní aspekty: Aktualizace strategií v souladu s novými zákony o elektronických komunikacích, včetně GDPR.

Výzvy v telemarketingu

 1. Ochrana osobních údajů: Respektování zákonných požadavků na ochranu osobních údajů. Stále se stává, že vám volá zástupce společnosti, která nedostala váš souhlas s oslovením pro marketingové účely, ale i přesto se vás rozhodla kontaktovat. V takových případech jste oprávněni nahlásit případ na Úřad pro ochranu osobních údajů
 2. Odolnost proti nespokojenosti zákazníků: Rychlé a profesionální řešení případných stížností pro udržení dobrého vztahu se zákazníky.
 3. Soulad s regulacemi: Pravidelná aktualizace strategií pro zachování souladu s příslušnými regulacemi.

Telemarketing může stále přinášet nové obchody, a to především pokud je využíván s ohledem na moderní trendy a s respektováním individuálních preferencí zákazníků. Pro úspěch v telemarketingu potřebujete nejen kvalitní databázi a správné kontakty, ale také schopnost adaptovat se k novým trendům, regulacím a chování zákazníků.