16.8.2021

Kako izbrati najustreznejšo vrsto kampanje glede na potrebe

Jak vybrat nejvhodnější typ kampaně pro vaše potřeby

Odhodne klicne kampanje so sestavni del kontaktnega centra in izbira ustrezne vrste je pomembna odločitev, ki lahko vpliva na vaše poslovanje in rezultate. Vsak vrsta kampanje ima svoje prednosti in slabosti in je najbolje umerjena za določeno uporabo. Družba Daktela ponuja štiri različne vrste kampanj. Poglejmo si jih in njihove posebnosti.

Kampanja z ročno izvedenim klicanjem

Ko so pri tej vrsti kampanje klicni agenti pripravljeni, da opravijo naslednji klic s seznama, ta stik s klikom preprosto ročno naložijo, preberejo razpoložljive informacije v evidenci in nato ročno izvedejo klic. Ta kampanja je v smislu izvedbe najpočasnejša, pri njej pa morajo klicni agenti sami izvesti vsak korak, kar ima lahko svoje prednosti, npr. v bolj zahtevnih primerih, ko se morajo pred izvedbo klica seznaniti s podrobnostmi. Čas, ki ga imajo klicni agenti na voljo za vsak korak kampanje, je mogoče omejiti. Klicni agenti po koncu klica vnesejo zbrane informacije v obrazec za kampanjo, izberejo stanje in shranijo evidenco. Če se stranka ni oglasila, lahko prestavijo klic na pozneje.

Progresivne klicne kampanje

Progresivne klicne kampanje avtomatizirajo številne korake ročne izvedbe kampanje. Evidence se naložijo samodejno, klicni agenti pa imajo predhodno določen čas, da preberejo obrazec z evidenco, klici pa se po preteku tega časa izvedejo samodejno. Če se stranka ne oglasi, se obrazec zapre in izberete lahko, kolikokrat bo sistem samodejno poskušal vzpostaviti klic in v kakšnih časovnih intervalih. Stanja je mogoče samodejno nastaviti glede na razlog za neuspešno vzpostavljen klic (npr. zaseden, zavrnjen klic itd.). Ko je klic končan in je klicni agent izpolnil obrazec z evidenco, se po preteku nastavljenega časa naloži druga evidenca.

Kampanja z vodeno izbiro klicev

Kampanje z vodeno izbiro klicev najbolje izkoristijo čas klicnih agentov z vzpostavitvijo več klicev za vsakega prostega klicnega agenta in nanje vežejo sprejete klice. Sistem Daktela izračuna idealno število klicanih številk glede na nedavni klicni promet. Z vidika klicnega agenta so klici v kampanji z vodeno izbiro klicev podobni dohodnim klicem. Čeprav bodo nekatere stranke prekinile klic, ko čakajo na povezavo z agentom, je ta vrsta kampanje lahko zelo učinkovita. Tako kot pri progresivni klicni kampanji lahko nastavite število ponovnih klicev na vsako številko, če stranka ne sprejme klica ali pa ga prekine, preden je povezana z agentom, stanja pa se izpolnjujejo povsem samodejno.

Kampanja z aplikacijo Robocaller

Kampanje z aplikacijo Robocaller so povsem avtomatizirane, torej brez klicnih agentov. Izvaja se jih lahko za obveščanje strank, npr. s Text-To-Speech (pretvarjanje besedila v govor) za sporočanje bilance stanja na računu stranke iz zunanjega sistema, ko stanje pade pod določeno vrednost, ali pa za zbiranje informacij, npr. povratnih informacij o skrbi za stranke. Prav tako lahko dodate možnost pretvorbe odhodnega v dohodni klic na zahtevo stranke. Vse kampanje lahko razdelimo v različne podatkovne zbirke. S tem lahko razvrstite dokumente kampanje v skupine in z aktivacijo in deaktivacijo nadzorujete klicane skupine.

Sistem Daktela je zadetek v polno

Izbira vrste kampanje je torej predvsem odvisna od cilja, ki ga želeti z njo doseči. Sistem Daktela odpravlja vse skrbi v zvezi s sprejemom končne odločitve. Če niste zadovoljni z izbrano vrsto kampanje, jo lahko z nekaj kliki kadar koli spremenite in nemoteno nadaljujete s svojim delom.

Ali ste pripravljeni, da izberete kampanjo? Preberite več informacij o naših kampanjah ali pa enostavno zaprosite za predstavitveni »demo« račun in sami preizkusite njihovo delovanje.