23.8.2018

Aktivní call-centrum s Daktela řešením

Aktivní call-centrum s Daktela řešením

Aktivní call-centrum s Daktela řešením

Začínáte s call-centrem? Chcete své call-centrum zefektivnit a mít dokonalý přehled o tom, jak jsou vaši operátoři produktivní? Daktela má pro vás
4 rady, co je třeba si ujasnit hned na začátku.

1. Jak má vypadat kontaktní formulář s importovanými a zjišťovanými daty…

V rámci jednotlivých navolávacích kampaní si můžete sami vytvořit pro vaše operátory kontaktní formuláře, které budou obsahovat jak importovaná (data, které víme), tak i dotazovaná (zjišťovaná) data. Ve formulářích je možné si nadefinovat libovolná volitelná políčka (custom fields), ty mohou být různých typů (text, URL adresa, telefonní číslo). Celý formulář si následně jednoduše vyskládáte přes funknce drag and drop. Na obrázku níže je příklad formuláře s importovanými a dotazovanými daty.

2. Jaké budou statusy = výsledky jednotlivých hovorů…

Pro jednotlivé navolávací kampaně je potřebné vytvořit příslušné statusy = výsledky hovorů. Statusy, stejně tak jako volitelné položky, jsou následně využívané k reportingu, k vyhodnocování úspěšnosti kampaní, organizování si zjištěných dat. Daktela umožňuje také pro určité statusy nastavit čas přeplánování hovorů.

3. Jak mají být rozdělené jednotlivé záznamy k navolávání…

Navolávací kampaně mohou být v rámci call-centra rozdělené pro jednotlivé projekty i jednotlivé operátory. Díky Daktele tak určíte dostatečný počet operátorů pro jednotlivé projekty, případně si umíte rozdělit projekty pro lepší vyhodnocování.

4. Jak má vypadat proces navolávání pro operátora (časy na načítání/uzavření formuláře)…

Systém umožňuje definovat operátorovi jeho pracovní plochu (dash board), v rámci které může mít zpřístupněné různé widgety (možno nadefinovat
i pro navolávací kampaně). Widget zobrazuje např. kalendář, statistiky operátorů, čísla k navolávání, poslední aktivity operátora, zmeškané hovory atd.

S těmito prvotními kroky k aktivnímu call-centru se systémem Daktela budete mít přehled o svém call-centru rychle a jednoduše!

A co dalšího Daktela umí?

Prediktivní dialer: automatické předvytáčení
Autodialer: čistění číselných databází
Daktela SMS connect: hromadné rozesílání SMS
Daktela real-time reporting
Wallboard
Vlastní uvítací hlášky