1.2.2023

Omnichannel řešení komunikace
s hlasovým virtuálním asistentem je vhodné i pro zdravotnická zařízení

Transparentní způsob komunikace je v některých odvětvích nejenom žádoucí, ale někdy dokonce naprosto nutný. Například ve zdravotnictví, kde je každodenní, rychlý a především spolehlivý kontakt mezi lékařem či zdravotní sestrou
a pacientem základem úspěšného průběhu léčby, ale také realizace kontrol a objednání na jednotlivá vyšetření.

Blog - Omnichannel pro zdravotnická zařízení

Zmíněnou transparentnost a spolehlivost zajistí v jakémkoliv zdravotnickém zařízení (jakékoliv velikosti) omnichannel řešení Daktela, které umožňuje například nahrávat všechny hovory mezi pacienty a zdravotními pracovníky, ať jde o lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud ve vašem zdravotnické zařízení využijete také hlasového virtuálního asistenta neboli voicebota, okamžitě dojde ke snížení zátěže zdravotních sester s vyřizováním hovorů a schůzek, takže komunikace s pacienty bude plynulejší a daleko efektivnější než dosud.

Virtuální asistenti Coworkers.ai v cloudové aplikaci Daktela pomáhají zefektivnit práci, protože automatizují proces manuálního volání, a to díky bezproblémové implementaci do stávajícího systému. Voiceboti dokážou vést s člověkem dialog na celou škálu rutinních témat, navíc dobře chápou záměr konkrétního pacienta, se kterým komunikují. Dokážou dokonce rozpoznat i jeho náladu a také podstatu toho, co jim chce vlastně říct. 

S pomocí těchto nejnovějších nástrojů umělé inteligence tak probíhá informování pacientů naprosto spolehlivě a bez zdržení, virtuální asistenti provádí následné hovory jako např. hovory před a po operaci, telefonické oznámení kontrol nebo schůzek. To výrazně pomáhá snižovat stres zdravotnického personálu a zlepšuje i správné nastavení všech termínů. Zdravotnický personál se tak může věnovat složitějším dotazům nebo naléhavějším případům, které vyžadují zkušenosti, schopnosti a empatii.

S hlasovými technologiemi je možné komunikovat s pacienty rychleji a v reálném čase okamžitě odpovídat na nejčastější otázky. Dotazy pacientů jsou tak vyřizovány bez jakéhokoliv zdržení. Voiceboti jsou skutečně výkonní pomocníci, zvládají se průběžně přizpůsobovat řešení jednotlivých požadavků pacientů a lépe postupují i během různých krizových situací.

Obecně lze říci, že voiceboti zlepšují komunikaci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče. Spolu s nepřetržitou dostupností jsou voiceboti schopni komunikovat i proaktivně. Dokáží poutavě a personalizovaně konverzovat s pacienty. Hlasové technologie ve zdravotnictví tak mohou vést k lepšímu pochopení stavu pacienta a zlepšení celkové péče.

Voiceboti zvyšují díky efektivnímu a účinnému zapojení rozsah samoobsluhy a zvyšují spokojenost pacientů. Hlasové technologie ve zdravotnictví nejsou jednorázovou investicí. Je to celková digitální změna, která aktivně pomáhá poskytovatelům lékařské péče efektivně fungovat a uživatelům lépe se starat o své zdraví.