30.8.2022

Další válka se nerozhodne na bojišti, ale v kyberprostoru

Další válka se nerozhodne na bojišti

Také my v Daktele musíme při vývoji každé nové verze našeho softwaru neustále myslet na co nejlepší zabezpečení celého systému. Uvědomujeme si potenciální nebezpečí a podnikáme veškerá potřebná opatření. Hrozbu kyberútoků bereme vážně a neustále zvyšujeme zabezpečení našeho softwaru a celé firmy. Máme implementovanou řadu bezpečnostně-technických opatření a do dalších neustále investujeme. Vyvíjíme maximální úsilí, aby byla data zabezpečená, systém byl plynulý a spolehlivý.

Podrobněji se na toto téma vyjádřil náš chief technology officer Jiří Havlíček v článku červencového Týdeníku Hrot. Mimo jiné uvádí:

To, že cílem kyberútoků jsou soukromé společnosti, je už dlouho všeobecně známý fakt. Motivace je v těchto případech zcela evidentní, především tedy vlastní finanční zisk. Hlavním úkolem je dostat cílovou firmu do úzkých a donutit ji zaplatit výkupné nebo se prostě jen dostat k datům a informacím, které lze zpeněžit na černém trhu. U veřejných institucí je situace ale často komplexnější a nebezpečnější.

Útok sice může být veden opět s izolovaným cílem nějakého jednotlivce nebo skupiny, kteří se chtějí obohatit nebo prostě jen zdiskreditovat státní aparát, nicméně často jsou tyto jednotlivé akce součástí větší strategické operace státem sponzorovaných organizačních jednotek.

Reporting

Podstatně vyšší nebezpečnost je v takovém případě zřejmá. Oproti jednotlivcům a v podstatě dobrovolným hackerským skupinám má stát, dá se říci s nadsázkou, takřka neomezené zdroje. Motivace jednotlivých akcí nemusí být zřejmá, ale jeví se až při pohledu ve větším kontextu. Jako napadená instituce si tak v případě útoku můžete říkat „Proč?“, přičemž důvodem může být diskreditace státu, rozbití důvěry občanů, vyvolání nespokojenosti a v extrémním případě podněcování nepokojů.

V roce 2020 jsme se s aplikací Daktela stali součástí významné infrastruktury ČR, a to díky našemu zapojení v projektu trasování osob infikovaných koronavirem a jejich rizikových kontaktů. V souvislosti s tím jsme pochopitelně museli prokázat splnění přísných bezpečnostně-technických opatření a samozřejmě mít tato opatření také prakticky implementována. Jednou
z nejpodstatnějších státních organizací v této oblasti je NÚKIB, který také na celou akci
z bezpečnostního hlediska dohlíží.

Přečtěte si celý text článku Jiřího Havlíčka.