20.7.2021

Home office jako standard, nikoliv jako nutné zlo

Home office

Práce z domova, nebo-li home office, se stala během koronavirové pandemie pro řadu firem nutností, jak vyřešit, aby se na pracovišti osobně potkávalo ve stejnou dobu co nejméně lidí. Po více než po roce se ukazuje, že tento způsob práce si velká většina zaměstnanců skutečně oblíbila
a pokud se dobře nastaví pracovní podmínky a organizace aktivit, tak je tato situace přínosná i pro danou firmu.

U nás v Daktele byl přechod na home office velice snadný a rychlý, protože právě náš systém umožňuje velice dobře pracovat odkudkoliv a lze v něm průběžně sledovat postup v pracovním zadání. Ovšem svá úskalí samotný přechod samozřejmě měl, zvyknout si na nový pracovní režim byl pro mnohé nesnadný. Pokud připustíme odhady expertů, že na alespoň částečnou práci z domova přešlo během pandemie až 40 % českých zaměstnanců, tak je jasné, že tento způsob práce bude muset prakticky každá firma dříve nebo později nabídnout jako zajímavý benefit.

Home office už prostě přestává být výsadou pro vybrané pracovní pozice v některých firmách, ale standardem pro zaměstnance velké většiny společností různých odvětví a velikostí.

Již před pandemií řada firem nabízela svým zaměstnancům možnost home office jako pracovní benefit. Mnoho zaměstnanců ho zároveň vítá, především v případě vlastní nemoci nebo nemoci dítěte, potřeby zůstat doma z důvodu převzetí zásilky nebo jednoduše k ušetření času či nákladů spojených s cestou do kanceláře.

Ovšem „home office“ nebo také „remote work“ může přinášet i některé negativní stránky. Například jestliže pracovní tým není dlouhodobě pohromadě a většina zaměstnanců pracuje z domova nebo z jiné lokality, snadno může dojít k celkovému zhoršení komunikace i řízení. Ve výsledku pak lidé přestávají efektivně sdílet informace a spolupracovat.

To se nám v Daktele naštěstí nestalo, protože na částečný home office jsme byli zvyklí z minulosti. Bylo ovšem potřeba si zvyknout na pravidelné online meetingy, kde se vždy nemusí řešit pouze pracovní záležitosti.

Přestože například v červnu a v červenci byli naši zaměstnanci „rozeseti“ prakticky po celém světě, od Španělska po Vietnam, tak jsme zaznamenali další růst produktivity práce a splnili jsme všechny naplánované úkoly a projekty. Jediné s čím se naše kolegyně a kolegové občas potýkali, je internetové připojení, které musí být opravdu stabilní a bez něhož to skutečně nejde… 🙂 A zejména v některých lokalitách v Asii můžete mít s kvalitou internetového připojení stále problém.

Asia

Efektivitu a produktivitu práce lze obecně udržet nebo i zvýšit, pokud je práce podrobně a přesně zadávána, jsou obecně známé termíny splnění, jsou nastaveny pravidelné telefonické meetingy atd. Osvědčilo se nám, že lidé pracující na daném projektu by měli vědět, jaké úkoly mají další členové týmu, takže je každému zřejmé, proč má konkrétní úkol vlastně vykonávat a s kým se případně spojit, pokud narazí na nějaký problém.

V Daktele si prostě každým dnem ověřujeme, že nové technologie umožňují skutečně nenásilnou formu kontroly nad provedenou prací, což
ve výsledku zvyšuje vzájemnou důvěru. A ta je základem jakékoliv úspěšné firmy!