8.12.2022

Jak vlastně funguje moderní
call centrum?

Dobře organizovaný systém služeb zákazníkům je základem každé úspěšné firmy. Systém call centra dnes není jen pouhým nástrojem kontaktu, ale také způsobem, jak budovat přátelskou image značky. Kvalitní služby call centra vám pomohou vybudovat ty nejlepší vztahy se zákazníky.

Daktela prediktivní dialer

Call centrum je systém služeb zákazníkům, v němž se kontakt uskutečňuje prostřednictvím telefonu. Dnes se již skutečnost, díky nejmodernějším nástrojům určeným pro malé i velké podniky, od této standardní definice mírně liší. 

Telefonní hovor, ačkoli je z hlediska podniku i zákazníka velmi důležitý, není v současné době jedinou možností navázání kontaktu. Konverzace
se servisním oddělením může probíhat prostřednictvím e-mailu, chatu, SMS a dalších komunikačních prostředků.

Rozvoj internetu otevřel zákazníkům i zaměstnancům podniků nové možnosti. Více kanálů znamená potenciálně snadnější kontakt a rychlejší řešení problémů. Vhodně využitá situace znamená vyšší efektivitu komunikace a rostoucí spokojenost uživatelů služeb.

Větší možnosti vyvolaly potřebu vytvořit nástroje, které zlepší vztahy mezi zaměstnanci a zákazníky v rámci obrovského množství informací z různých zdrojů. Tak se ze systémů call center staly systémy kontaktních center. 

V současné době získává na popularitě i alternativní forma organizace oddělení služeb zákazníkům – virtuální call centrum. Jedná se o zajímavé řešení, které omezuje počet zařízení, jež si musí firma pořídit. Virtuální verze call centra vyžaduje ke správnému fungování pouze počítače s přístupem
k internetu.

Systém kontaktního centra – proč se vyplatí?

Rostoucí informovanost uživatelů služeb vytváří pro podniky nové výzvy. Řešení, která pomáhají zlepšit kontakt se zákazníky a uživateli služeb, jsou stále populárnější a firmy hledají ty nejlepší nástroje v této oblasti.

Zavedení komplexní služby call centra umožňuje podniku držet krok s měnícími se standardy a významně ovlivňuje celkový růst podniku. Snižuje riziko přechodu zákazníků ke konkurenci. To se promítá i do komfortu zaměstnanců z oddělení služeb zákazníkům.

Jak funguje náš systém call centra?

Call centrum Daktela je komplexní nástroj zákaznického servisu pro společnosti, které chtějí maximalizovat kontakt s uživateli svých služeb.
Náš systém spojuje všechny komunikační kanály do jedné platformy. Informace o telefonních hovorech, zprávách z chatu, sociálních médií a SMS
se odesílají do jednoho systému, který sleduje provedené akce i jejich průběh.

Zprávy a statistiky o aktivitách zaměstnanců jsou odesílány na vzdálený server, který ukládá data a umožňuje jejich správu odkudkoli s přístupem
k internetu.

Náš systém navíc umožňuje vytvořit neomezený počet interaktivních hlasových nabídek, které si zákazník vyslechne a poté pokračuje výběrem příslušného čísla na telefonní klávesnici. Námi vytvořené call centrum Voicebot provede zákazníky celým procesem. Naše služba také umožňuje nahrávat rozhovory.

Nástroj, který nabízíme, je založen na ticketovacím systému. Informace shromážděné ze všech komunikačních kanálů s konkrétním klientem jsou přeneseny do systému a prezentovány na časové ose. Naše služba také vytváří reporty, analýzy a vizualizace dat o všech společně řešených případech.

Jaké jsou výhody našeho systému?

Náš systém byl vytvořen s ohledem na bezproblémové fungování a zlepšení provozu společnosti. Daktela Call Center nabízí širokou škálu možností
a unikátních nástrojů, které přehledně rozdělují příchozí informace. Mezi funkce, kterými se náš systém vyznačuje, patří např:

  • intuitivní rozhraní
  • možnost automatického vytváření přehledů a analýz
  • možnost přizpůsobit práva jednotlivých zaměstnanců
  • zabezpečení uložených dat
  • kontrola nad oznámeními v přehledném ticketovacím systému
  • 14denní zkušební období zdarma

Jaké jsou výhody pro vás?

Kvalitní zákaznická péče ve firmě není jen o lepší organizaci operátorů a operátorek oddělení služeb. Zavedení efektivního systému call centra přináší mnoho výhod, které ovlivňují celkové fungování vaší společnosti.

Spokojenost zákazníků

Díky call centru Daktela můžete ve své společnosti zvýšit index řešení prvního kontaktu. Jedná se o výsledek toho, kolik případů je vyřešeno při prvním kontaktu s oddělením služeb zákazníkům. Čím vyšší je index FCR, tím větší je spokojenost lidí využívajících vaše služby. Tento faktor buduje stabilní pozici a pozitivní image značky na trhu.

Organizace a čas

Intuitivní rozhraní call centra Daktela urychluje proces nasazení nových zaměstnanců do pracovního systému. Díky tomu mohou začátečníci rychleji přejít na práci v běžném režimu. Snižuje se také riziko chyb při obsluze a zvyšuje se efektivita provozu společnosti. Daktela Call Center také vytváří reporty a analýzy, které lze okamžitě použít.

Příjmy

Efektivnější systém obsluhy zákazníků zvyšuje prodej produktů a služeb. To se promítá do vyšších zisků vaší firmy. Navíc nemusíte ztrácet čas a peníze hledáním dalších řešení pro firmu, protože všechny potřebné služby jsou k dispozici v rámci systému Daktela Call Center.

Jednoduše řečeno, nasazením moderní cloudové komunikační platformy, jakou je například Daktela, dosáhnete nejenom výrazné úspory časové (komunikace se zákazníky probíhá efektivněji), ale zejména finanční, dle našich zkušeností dosahují úspory až 30 % dosavadních nákladů na provoz call centra.