16.8.2021

Jak vybrat nejvhodnější typ kampaně pro vaše potřeby

Jak vybrat nejvhodnější typ kampaně pro vaše potřeby

Odchozí volací kampaně jsou nedílnou součástí moderního kontaktního centra a výběr typu kampaně je důležitým rozhodnutím, které může ovlivnit vaši výkonnost a výsledky. Každý typ kampaně má své výhody a nevýhody a každý je vhodný na určité případy užití. V nabídce Daktely si můžete vybrat ze 4 typů kampaní. Pojďme se na ně podívat a probrat jejich specifika.

Manuální kampaň

Když je agent v manuální kampani připraven navolat další kampaňový záznam, manuálně ho načte kliknutím na tlačítko, přečte si informace, které obsahuje, a poté opět manuálně vytočí hovor. Tento typ kampaně je nejpomalejší a spoléhá se na to, že agenti budou jednotlivé kroky provádět ručně, což ale může být vhodné například u složitých případů, s jejichž detaily se agent musí před navoláním důkladně seznámit. Pokud je to potřeba, můžete omezit čas, který mají agenti v jednotlivých krocích k dispozici. Po ukončení hovoru agent do formuláře v záznamu vyplní informace, které během hovoru získal, vybere status a záznam uloží. Když se zákazníkovi nedovolá, může hovor přeplánovat na jindy.

Progresivní kampaň

V progresivní kampani je mnoho manuálních kroků z Manuální kampaně zautomatizovaných. Jednotlivé záznamy se agentům načítají automaticky, ti mají nastavenou maximální dobu, po kterou mohou záznam studovat, a poté se hovor automaticky zahájí. Pokud zákazník hovor nepřijme, formulář záznamu se zavře a můžete nastavit, kolikrát a po jakých intervalech se kampaň pokusí zákazníkovi dovolat znovu – opět samozřejmě automaticky.
Dle důvodu, proč se hovor nespojil (obsazeno, odmítnutí atd.), se mohou automaticky nastavovat statusy. Když spojený hovor skončí a agent vyplní
a uloží formulář v záznamu, další záznam se mu opět načte po přednastaveném čase dle vašeho výběru.

Prediktivní kampaň

Prediktivní kampaně co nejefektivněji využívají čas agentů díky tomu, že na každého dostupného agenta vytočí několik hovorů a ty distribuují
na agenty až poté, co je zákazník přijme. Daktela dle nedávného provozu automaticky vypočítá ideální počet hovorů k vytočení. Z pohledu agenta prediktivní kampaň vypadá jako příchozí hovor. Přestože někteří zákazníci zavěsí, než se hovor dostane k agentovi, tento typ kampaně může být velice efektivní. Stejně jako v progresivní kampani můžete i zde nastavit, kolikrát se má každé číslo vytočit, když zákazník hovor nepřijme nebo když zavěsí před spojením s agentem, a i zde jsou statusy nastavovány automaticky.

Robotické hovory

Robotické kampaně jsou zcela automatizované a k jejich provozu nejsou potřeba žádní agenti. Mohou se využívat buď k předávání informace zákazníkům, např. pomocí technologie Text-To-Speech přečíst zákazníkovi stav účtu z externího systému, když spadne pod přednastavenou částku, nebo naopak k získávání informací od zákazníků, např. pomocí IVR získat zpětnou vazbu k nedávno proběhlému hovoru kontaktního centra. Můžete také přidat možnost spojení s reálným agentem, pokud si to zákazník přeje.

S Daktelou se nezmýlíte

Jak vidíte, který typ kampaně zvolíte, záleží z velké části na tom, čeho se snažíte pomocí kampaně dosáhnout. S Daktelou nemusíte mít obavy, že se rozhodnete špatně. Pokud kdykoli v průběhu kampaně dojdete k tomu, že by se vám lépe pracovalo s jiným typem kampaně, můžete na něj během několika kliknutí přejít a plynule pokračovat ve volání.

Jste připraveni vybrat si kampaň? Přečtěte si více o volacích kampaních nebo rovnou požádejte o demo přístup a sami si zvolený typ vyzkoušejte.

Přečtěte si více za našeho blogu: