19.7.2018

Ověření hesla do Daktely přes Google OAuth2

Ověření hesla do Daktely přes Google OAuth2

Daktela podporuje autentifikaci uživatele přes Google OAuth2 a umožňuje tak použít stejné přihlášení (Single Sign On) jako do aplikací G-Suite.

Pokud budete používat v Daktele Google OAuth2 (SSO) přihlášení, budou uživatelé moci používat stejné heslo do Daktely jako do svého G-Suite účtu. Při ověřování hesla se používají stejná autentifikační pravidla, která jsou nastavená administrátorem v G-Suite
pro danou doménu. Podporována je i dvoufázová autentifikace.

Nastavení se provádí přímo v nastavení uživatele, kde je nutné jako autentifikační mechanismus vybrat Google a nastavit přihlašovací email uživatele v G-Suite doméně.
V Globálním nastavení ústředny je potřeba nastavit G-Suite doménu, oproti které bude Daktela ověřovat přihlášení uživatelů.

Je možný i hybridní přístup, kdy někteří uživatelé budou ověřováni lokálně přes Daktelu
a někteří uživatelé budou autentifikování přes Google OAuth2.

Ostatní nastavení práv a rolí se nemění a nastavuje se přímo v Daktele. Integrace je dostupná od verze 6.15 a je zdarma.