25.7.2017

Přehled novinek v Daktela 6.13.9

Přehled novinek v Daktela 6139

Přinášíme prázdninový výběr nejzajímavějších novinek, které jsou k dispozici ve verzi 6.13.9. Kompletní přehled novinek najdete ve vývojářském changelogu.

Maximální délka pauzy

V Daktele jste si již dávno mohli definovat vlastní pauzy pro operátory. V reportingu jste se pak mohli podívat, jak byly jednotlivé pauzy operátory využívány. Novinkou nyní je, že si můžete u pauzy definovat její maximální možnou časovou délku. Délka pauzy se počítá buď od půlnoci a nebo
za posledních 24 hodin. Pokud je maximální délka pauzy operátorem vyčerpána, nemůže se na tuto pauzu již přihlásit. Operátor přehledně vidí, kolik času mu ještě na pauze zbývá a může s tím patřičně nakládat. Co se stane, pokud operátor je na pauze s maximální délkou a veškerý čas vyčerpá?
To záleží, jak je to nastaveno. Standardně se pauza po vyčerpání limitu sama zruší, ale je možné si u pauzy definovat, že po vyčerpání limitu se nastaví automatická systémová pauza typu Lajdák.

Single sign on přes LDAP

Ano, vyslyšeli jsme konečně naše vážené korporátní klienty a přidali možnost externí autentifikace uživatelů přes váš firemní LDAP server. Uživatelé tak mají do Daktely stejné uživatelské jméno a heslo jako do ostatních IT systémů. U každého uživatelé je k dispozici přepínač, který říká, jestli se má daný uživatel autentifikovat interně nebo přes externí LDAP server. Podporován je linuxový OpenLDAP server nebo Microsoft Active Directory.

Customizovatelný dashboard

Uživatelé Daktely mají k dispozici dashboard, který zobrazuje informace, které daný uživatel potřebuje vidět – různé osobní statistiky, kalendář, kampaňové statistiky, zmeškané hovory apod. Dashboard byl od samého začátku plánovaný jako widgetový, který si administrátor callcentra bude moci sám, pro každého uživatele, definovat. Dlouho jsme toto neumožňovali a widgety se zobrazovaly napevno pro všechny uživatele stejně. Toto se teď mění a můžete si dashboard sami definovat. K dispozici je sada widgetů, kde si za pomocí drag and drop můžete pro každou uživatelskou roli dashboard přizpůsobit. A samozřejmě databáze dashboardových widgetů se bude postupně rozrůstat.

Blacklisty v kampaních

Konečně jsou tu. Můžete si vytvářet vlastní blacklistové databáze telefonních čísel, které nechcete v kampaních umožnit operátorům volat. Blacklistové databáze pak přiřazujete jednotlivým kampaním. Tedy aktivní callcentrum, které volá více projektů, může pro každou kampaň používat úplně jiné blacklistové databáze. V kampaních pak můžete vytvořit speciální volací stavy, které operátor může použít pro zařazení kontaktu do blacklistové databáze. Navíc u každého telefonního čísla v blacklistové databázi můžete definovat čas expirace, který říká, že se má číslo automaticky z blacklistové databáze po expirační době vyřadit. Při importu telefonních čísel do kampaně se automaticky kontrolují přiřazené blacklistové databáze. Uživatel je informován, která čísla se nepodařilo naimportovat z důvodu blacklistování.