7.1.2018

Přehled novinek v Daktela 6.14

Přehled novinek v Daktela 614

Minulý týden vyšla nová verze Daktely, která opět přinaší zajímavá rozšíření stávajících funkcí i funkce nové. Pojďme si tedy představit ty nejzajímavější z nich:

Facebook Messenger

V této verzi máme podporu nového komunikačního kanálu a to Facebook Messengeru. Je tedy možné propojit pomocí jednoduchého návodu vaše FB stránky a začít zpracovávat chatovou FB komunikaci v rámci naší aplikace v podobném stylu jako u webového chatu. Více se o tomto druhu komunikace můžete dočíst na produktové stránce Facebook-messenger.

Multistavy

Od verze 6.14 je možné si na každé frontě, kampani nebo kategorii nastavit, zda se mají statusy používat jako multistavové nebo jednostavové.
V případě multistavů pak můžete vybírat z nabízeného seznamu více hodnot a umožnit tak operátorům přesněji kategorizovat daný problém či aktivitu. Bohužel s touto změnou došlo ke změně API, což může vést v případě přechodu na novou verzi k nutnosti úpravy stávajících integračních konektorů!

Trasování uživatelů

Zcela nový statistický modul pro trasování práce operátora. V přehledném grafickém rozhraní se zobrazí přehled všech úkonů vybraného operátora – tedy doba přihlášení, čas strávený na pauzách, jak zpracovával jednotlivé aktivity včetně detailních náhledů.

Realtime monitorování hovorů

V realtime modulu přibyla možnost online odposlechu operátora. Stačí jen kliknout na ikonku odposlechu.

Callsteering

Callsteeringový modul se stal součástí našeho grafického rozhraní. Nyní je možné přímo v GUI připravit inteligentní IVR s hlasovým rozcestníkem
a směrováním na základě vyslovené fráze zákazníkem. Současně v tabu aktivit přibyl nový widget, v němž operátor ihned uvidí co zákazník vyslovil.

Salesforce Lightning integrace

S příchodem nového Salesforce jsme také my aktualizovali současný konektor a nyní je možné jej použít take v nové verzi Salesforce. Současně byl integrační widget rozšířen o podporu přepojování hovorů a nově přibyla také možnost odeslat přímo ze Salesforce SMSku pomocí našeho
SMS Connectu nebo hostované SIM karty.

Další novinky…

Nejen výše uvedené nové funkcionality jsou ale součástí této verze. Kompletní přehled nových funkcionalit a oprav je možné nalézt na tomto odkazu. Případně kontaktujte náš obchodní tým na čísle 226 211 245 nebo na emailu daktela@daktela.com a domluvte si komplexní představení našeho systému.