Pohoda

POHODA je obľúbený ekonomický účtovný softvér pre malé, stredné a veľké firmy. Program je vhodný aj pre účtovníctvo príspevkových a neziskových organizácií.