25.8.2020

Typy uživatelů a licenční politika Daktela

Typy uživatelů a licenční politika Daktela

Počet uživatelů na ústředně je neomezený. Je ale důležité rozlišovat callcentrové a backoffice uživatele.
Než si rozdíl mezi nimi vysvětlíme, je třeba si říct, že oba tito uživatelé zpracovávají primárně telefonní hovory. Hovory je možno řešit přes hardwarový (stolní) nebo softwarový (v počítači) telefon, který se napáruje na nastavenou SIP linku. K dispozici je také propojení s osobním mobilním telefonem.


Backoffice uživatel

Backoffice uživatel se nikam nepřihlašuje, slouží pouze k tomu, aby se mu mohly napárovat výše uvedená zařízení (HW, SW, mobilní telefon), na nichž následně vyřizuje příchozí a odchozí hovory. Možno je i využití více zařízení na jednoho uživatele, například směrování na HW telefon
a po 10 sekundách (cca 2 zazvonění) přepad také na osobní mobilní telefon.
Z backoffice uživatele nemáte žádné online a historické statistiky, k dispozici ale jsou výpisy hovorů s možností bohatých filtrací, poslechu nahrávek apod.
Backoffice se zpravidla používá pro uživatele, kteří potřebují volat, ale není třeba mít nad nimi přehled (statistiky). Například účetní, sklad, jednatel, řadoví zaměstnanci apod.


CallCentrový uživatel

Tento typ uživatele má vždy možnost se přihlásit do webového rozhraní ústředny a má přiřazené určité přístupy a práva. Díky přístupům se nastaví,
se kterými moduly / sekcemi má uživatel možnost pracovat, práva pak určují, s jakými daty má možnost pracovat (uživatelé, fronty, priority / skilly apod).
Na rozdíl od backoffice uživatele, z callcentrového máte podrobné online i historické statistiky, je zaznamenán veškerý jeho provoz a má možnost integrace s externími systémy, například automatické otevírání karty kontaktu. Proto je také tento uživatel zpoplatněn dle jednotlivých komunikačních kanálů (kromě admin a supervisor přístupů, viz níže).
Pokud callcentrový uživatel zpracovává také hlasový provoz, má možnost mít k sobě automaticky přidělené zařízení (SIP, mob.tel.) nebo se dynamicky přihlašovat k volné lince (např. při směnném provozu).
Velkou výhodou callcentrových uživatelů je možnost pracovat s mobilní aplikací Daktela.


Licenční politika Daktela

Vždy je třeba mít zakoupenou virtuální ústřednu, na které běží veškerý provoz. U virtuální ústředny si pak zakoupíte balíček podle počtu využívaných zařízení (SIP, mob.tel.) v balíčcích od 10 zařízení.
Backoffice uživatelé jsou automaticky součástí každé virtuální ústředny.
Callcentroví uživatelé jsou účtováni dle zakoupených licencí. Flexibilně si tak můžete přikupovat / odebírat licence na měsíční bázi včetně jednotlivých komunikačních kanálů. Vhodné zejména při postupném růstu firmy, přidávání dalších oddělení, zahraničních poboček nebo sezónních akcí (Vánoce, marketingové aktivity apod.).
Pokud je operátor / uživatel nucen odejít, licence se buďto poníží nebo je můžete předat novému uživateli.
Jak jsme psali na začátku, počet uživatelů je neomezený. Uživatelé jako administrátoři, technici / IT, programátoři nebo supervisoři tak mají k dispozici zdarma svoje vlastní přístupy, sami tak můžete určit, kdo má jaké pravomoci (přístupy, práva). Vhodné například při využívání více poboček nebo obsluhovaných více zemí, každý vedoucí tak může sledovat své oddělení.