Užitočné tipy
pre začínajúce
e-shopy

 

Pre začínajúce e-shopy nie je potreba voliť žiadne robustné riešenie, a naopak je vhodné sa držať čo najjednoduchšej línie. Tu odporúčame zriadiť virtuálnu ústredňu a zvoliť si, či chcete využívať pevné či mobilné číslo.

 

Medzi najčastejšie problémy u menších e-shopov patria telefónne hovory a fakt, že neevidujú nezodpovedané hovory a prichádzajú tak o nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí chcú s e-shopom komunikovať.

Artboard-5-2-2
pbx2

Prečo využívať virtuálnu ústredňu?

Virtuálna telefónna ústredňa vám umožní hovory monitorovať a vybrať si môžete, či budete chcieť využívať len výpisy vašich hovorov alebo prehľadné a podrobné štatistiky a či budete hovory aj nahrávať. Službu je možné kedykoľvek podľa potrieb upraviť či rozšíriť. Vďaka ústredni tiež získate možnosť nastaviť si na vašej linke pracovnú a mimopracovnú dobu a evidovať zmeškané hovory.

Prečo používať helpdesk?

Ak bude váš e-shop ďalej rásť a počty požiadaviek z vášho webu na vašu zákaznícku podporu začnú byť neprehľadné, napríklad emaily, kontaktné formuláre a web chat budú prichádzať
v takom množstve, že nebude jasné, či sú všetky vybavené, prichádza na rad možnosť využiť modulu Helpdesk. Ide o tzv. Ticketovací systém, vďaka ktorému je každému požiadavku klienta priradené jedinečné číslo, pod ktorým je ďalej spracovávaný. Všetky emaily, formuláre, chaty, sociálne siete a hovory budete mať K DISPOZÍCII prehľadne v jednom webovom riešení. Hneď tak uvidíte, ktorá požiadavka už ukončená bola a ktorá na vybavenie čaká. Ak totiž vo vašom
e-shope pracuje na zákazníckej podpore viac ľudí, môže byť komunikácia so zákazníkmi neprehľadná.

Asset-139
Asset-112

Ako na SMS správy?

Obľúbeným nástrojom pre zákaznícku starostlivosť je tzv. SMS konektor. Jedná sa
o automatické odosielanie SMS správ, ktoré sa v e-shopoch využíva predovšetkým
na potvrdenie objednávky alebo na odoslanie informácie o expedícii tovaru. Ak sa venujete
e-shopu sami alebo len s niekoľkými operátormi, iste oceníte túto jednoduchú automatizáciu.

Ako používať web chat?

Štandardom pre e-shopy je dnes už vnímaný tiež Web Chat. Je dôležité ale mať prehľad
nad vybavenými web chatmi, dokázať ich prepojiť so zákazníkom a jeho objednávkou. Ak vás takto zákazník osloví, vidíte jeho aktuálnu pozíciu na vašom webe, teda to, čo si práve prezerá
a môžete tak lepšie reagovať na jeho otázky.

Asset-85
Asset-84

Čo znamená rozhodovací chatbot?

Novinkou je tzv. rozhodovací Chatbot. Ten slúži na to, aby sprevádzal zákazníka nákupom
na vašom webe. Jedná sa o asistovaný nákup, pri ktorom Chatbot ponúka zákazníkovi varianty
a na konci ich komunikácie dochádza k objednávke tovaru alebo prepojeniu na operátora vašej zákazníckej linky.

Ako na sociálne siete?

Medzi stále viac obľúbené spôsoby komunikácie patrí tiež FB Messenger, WhatsApp a Viber. Umožníte tak lepšie komunikovať klientom z mobilných telefónov, kam sa vo veľkej miere presúva súčasný trend v nakupovaní.

web-13