8.12.2022

Ako vlastne funguje moderné call centrum?

Dobre organizovaný systém služieb zákazníkom je základom každej úspešnej spoločnosti. Systém call centra dnes nie je len obyčajným nástrojom na kontakt, ale aj spôsobom, ako budovať priateľský imidž značky. Kvalitné služby call centra vám pomôžu vybudovať tie najlepšie vzťahy so zákazníkmi.

Daktela prediktivní dialer

Call centrum je systém služieb zákazníkom, v ktorom sa kontakt uskutočňuje prostredníctvom telefónu. Vďaka najmodernejším nástrojom určeným pre malé a veľké podniky je dnes realita trochu odlišná od tejto štandardnej definície. 

Telefonický hovor, hoci je veľmi dôležitý z hľadiska podniku aj zákazníka, nie je dnes jediným spôsobom nadviazania kontaktu. Konverzácia
so servisným oddelením môže prebiehať prostredníctvom e-mailu, chatu, SMS a iných komunikačných prostriedkov.

Rozvoj internetu otvoril zákazníkom a zamestnancom nové možnosti. Viac kanálov znamená potenciálne jednoduchší kontakt a rýchlejšie riešenie problémov. Pri vhodnom použití to znamená efektívnejšiu komunikáciu a väčšiu spokojnosť užívateľov služieb.

Väčšie možnosti vytvorili potrebu vytvárať nástroje, ktoré zlepšujú vzťahy medzi zamestnancami a zákazníkmi v širokom spektre informácií z rôznych zdrojov. Systémy call centier sa tak stali systémami kontaktných centier. 

V súčasnosti si získava popularitu aj alternatívna forma organizácie služieb zákazníkom – virtuálne call centrum. Ide o zaujímavé riešenie, ktoré obmedzuje počet zariadení, ktoré musí spoločnosť zakúpiť. Virtuálna verzia call centra vyžaduje na správne fungovanie len počítače s prístupom
na internet.

Systém kontaktného centra – prečo sa to oplatí?

Rastúca informovanosť užívateľov služieb vytvára pre podniky nové výzvy. Riešenia, ktoré pomáhajú zlepšiť kontakt so zákazníkmi a užívateľmi služieb, sú čoraz populárnejšie a spoločnosti hľadajú najlepšie nástroje v tejto oblasti.

Zavedenie komplexných služieb call centra umožňuje podniku držať krok s meniacimi sa normami a výrazne ovplyvňuje celkový rast podniku. Znižuje riziko prechodu zákazníkov ku konkurencii. To sa premieta aj do komfortu zamestnancov oddelenia služieb zákazníkom.

Ako funguje náš systém call centra?

Call centrum Daktela je komplexný nástroj zákazníckych služieb pre spoločnosti, ktoré chcú maximalizovať kontakt s užívateľmi svojich služieb.
Náš systém spája všetky komunikačné kanály do jednej platformy. Informácie o telefonických hovoroch, chatových správach, sociálnych médiách
a SMS sa odosielajú do jedného systému, ktorý sleduje prijaté opatrenia a ich priebeh.

Správy a štatistiky o činnosti zamestnancov sa odosielajú na vzdialený server, ktorý uchováva údaje a umožňuje ich správu odkiaľkoľvek s prístupom
na internet.

Okrem toho náš systém umožňuje vytvoriť neobmedzený počet interaktívnych hlasových výziev, ktoré si zákazník vypočuje a následne si na telefónnej klávesnici zvolí príslušné číslo. Naše call centrum Voicebot sprevádza zákazníkov celým procesom. Naša služba vám tiež umožňuje nahrávať rozhovory.

Nástroj, ktorý ponúkame, je založený na systéme ticketingu. Informácie zozbierané zo všetkých komunikačných kanálov s konkrétnym klientom sa prenesú do systému a prezentujú sa na časovej osi. Naša služba tiež vytvára správy, analýzy a vizualizácie údajov o všetkých spoločne riešených prípadoch.

Aké sú výhody nášho systému?

Náš systém bol navrhnutý s ohľadom na bezproblémové fungovanie a zlepšenie činnosti spoločnosti. Call centrum Daktela ponúka širokú škálu možností a jedinečných nástrojov, ktoré prehľadne kategorizujú prichádzajúce informácie. Medzi funkcie nášho systému patria:

  • Intuitívne rozhranie
  • možnosť automaticky generovať správy a analýzy
  • možnosť prispôsobiť práva jednotlivých zamestnancov
  • bezpečnosť uložených údajov
  • kontrola nad oznámeniami v prehľadnom systéme ticketingu
  • 14-dňová bezplatná skúšobná verzia

Aké sú výhody pre vás?

Kvalitná starostlivosť o zákazníkov v spoločnosti nie je len o lepšej organizácii operátorov servisného oddelenia. Zavedenie efektívneho systému call centra prináša mnoho výhod, ktoré ovplyvňujú celkové fungovanie vašej spoločnosti.

Spokojnosť zákazníkov

Vďaka call centru Daktela môžete zvýšiť index vyriešenia prvého kontaktu vo vašej spoločnosti. To je výsledok toho, koľko prípadov sa vyrieši pri prvom kontakte s oddelením služieb zákazníkom. Čím vyšší je index FCR, tým väčšia je spokojnosť ľudí, ktorí využívajú vaše služby. Tento faktor buduje stabilnú pozíciu a pozitívny imidž značky na trhu.

Organizácia a čas

Intuitívne rozhranie call centra Daktela urýchľuje proces nástupu nových zamestnancov. Vďaka tomu môžu nováčikovia rýchlejšie prejsť na prácu
v normálnom režime. Znižuje tiež riziko chýb obsluhy a zvyšuje efektívnosť prevádzky spoločnosti. Daktela Call Center tiež generuje reporty a analýzy, ktoré je možné okamžite použiť.

Príjmy

Efektívnejší systém služieb zákazníkom zvyšuje predaj produktov a služieb. To znamená vyššie zisky pre vašu spoločnosť. Okrem toho nemusíte strácať čas a peniaze hľadaním ďalších riešení pre vašu spoločnosť, pretože všetky služby, ktoré potrebujete, sú k dispozícii v rámci systému Daktela Call Center.

Jednoducho povedané, nasadením modernej cloudovej komunikačnej platformy, ako je Daktela, dosiahnete nielen výraznú úsporu času (komunikácia so zákazníkmi je efektívnejšia), ale najmä finančnú úsporu, podľa našich skúseností až 30 % súčasných nákladov na prevádzku call centra.