20.1.2023

Nikdy nie je neskoro lepšie riadiť komunikáciu so zákazníkmi!

Začiatok nového roka je tradične plný predsavzatí a nádejí na lepšie veci. To isté platí aj na podnikovej úrovni. Prakticky každý podnik, či už veľký alebo malý, sa dá riadiť efektívnejšie a to isté sa dá takmer vždy povedať o komunikácii.

cas na inv_never to late

A to bez ohľadu na to, či ide o komunikáciu v rámci spoločnosti, medzi zamestnancami navzájom, medzi manažmentom a zamestnancami alebo
v rámci vášho firemného prostredia, t. j. so zákazníkmi, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi.

Ak ste sa teda na konci uplynulého roka pozreli na svoju spoločnosť a možno ste objavili nejaké nedostatky, je najvyšší čas pokúsiť sa ich odstrániť.

Nebudeme sa zaoberať všetkými spôsobmi, ktoré môže vaša spoločnosť zmeniť, ale môžeme vám pomôcť, ak napríklad chcete efektívnejšie spravovať kontakty so zákazníkmi, ak je vašou slabinou roztrieštenosť a nekonzistentnosť správ odosielaných a prijímaných prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. 

Vaším cieľom v novom roku (a v ďalších rokoch) môže byť napríklad prehľadnejšie vybavovanie telefonátov, rôznych požiadaviek alebo sťažností zákazníkov. 

Naša cloudová aplikácia Daktela spája všetky komunikačné kanály, čím výrazne zjednodušuje vašu prácu v oblasti služieb zákazníkom – všetky správy od zákazníkov sú organizované v tiketoch, ktoré spájajú celú históriu komunikácie.

Jednoducho povedané, informácie zozbierané zo všetkých komunikačných kanálov s konkrétnym klientom sa prenesú do systému a prezentujú sa
na časovej osi. Okrem toho aplikácia Daktela umožňuje vytvárať komplexné správy, analýzy a vizualizácie údajov o všetkých spoločne riešených prípadoch. Vďaka tomu môže byť vaša nová firemná komunikácia skutočne efektívna a transparentná.

So spoločnosťou Daktela môžete skutočne komunikovať s okolím akýmkoľvek spôsobom. Vďaka najnovšej aktualizácii (od jeseni 2022) môžete
so svojimi zákazníkmi v službe Daktela chatovať nielen prostredníctvom služieb Facebook Messenger, WhatsApp alebo Viber, ale teraz
aj prostredníctvom služby Instagram. Takto sa už žiadna konverzácia na sociálnych sieťach nikam neposunie a nestratí. Komunikácia so zákazníkmi
tak nebude mať prakticky žiadne obmedzenia, čo môže byť významnou konkurenčnou výhodou.

Nie je nič jednoduchšie, ako sa opýtať našich špecialistov, koľko z vašich súčasných činností môžete preniesť do systému Daktela a takmer okamžite môžete začať riadiť tok informácií, výkon práce atď. na jednom mieste. Môžete si tak uvoľniť čas a personálne zdroje na iné dôležité činnosti
vašej spoločnosti.