1.2.2023

Omnichannel komunikačné riešenie s hlasovým virtuálnym asistentom je vhodné aj pre zdravotnícke zariadenia

Transparentná komunikácia je v niektorých odvetviach nielen žiaduca, ale niekedy dokonca nevyhnutná. Napríklad
v zdravotníctve, kde je každodenný, rýchly a predovšetkým spoľahlivý kontakt medzi lekárom alebo zdravotnou sestrou
a pacientom základom úspešnej liečby, ale aj vykonávania kontrol a objednávania na jednotlivé vyšetrenia.

Blog - Omnichannel pro zdravotnická zařízení

Uvedenú transparentnosť a spoľahlivosť v každom zdravotníckom zariadení (akejkoľvek veľkosti) zabezpečuje multikanálové riešenie spoločnosti Daktela, ktoré umožňuje napríklad nahrávanie všetkých hovorov medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, či už ide o lekárov alebo zdravotné sestry. 

Ak vo svojom zdravotníckom zariadení používate aj hlasového virtuálneho asistenta alebo voicebota, okamžite sa zníži záťaž sestier pri vybavovaní hovorov a stretnutí, takže komunikácia s pacientmi bude plynulejšia a oveľa efektívnejšia ako predtým.

Virtuálni asistenti Coworkers.ai v cloudovej aplikácii Daktela pomáhajú zefektívniť prácu automatizáciou manuálneho procesu volania
s bezproblémovou implementáciou do existujúcich systémov. Voiceboti dokážu viesť dialóg s človekom na rôzne bežné témy a navyše dobre rozumejú zámerom konkrétneho pacienta, s ktorým komunikujú. Dokážu dokonca rozpoznať náladu pacienta, ako aj podstatu toho, čo chcel vlastne povedať. 

Pomocou týchto najnovších nástrojov umelej inteligencie sa tak informácie pacientom poskytujú absolútne spoľahlivo a bez oneskorenia, pričom virtuálni asistenti uskutočňujú následné hovory, ako sú predoperačné a pooperačné hovory, telefonické oznámenia o kontrolných vyšetreniach alebo termínoch. To výrazne pomáha znižovať stres zdravotníckeho personálu a tiež zlepšuje správne nastavenie všetkých termínov. To umožňuje zdravotníckemu personálu venovať sa zložitejším otázkam alebo naliehavejším prípadom, ktoré si vyžadujú skúsenosti, zručnosti a empatiu.

Vďaka hlasovej technológii je možné komunikovať s pacientmi rýchlejšie a okamžite odpovedať na najčastejšie otázky v reálnom čase. Požiadavky pacientov sa tak vybavujú bez akéhokoľvek oneskorenia. Voiceboti sú skutočne efektívni pomocníci, dokážu sa priebežne prispôsobovať individuálnym požiadavkám pacientov a dokážu lepšie konať aj počas rôznych krízových situácií.

Vo všeobecnosti hlasové roboty zlepšujú komunikáciu medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Spolu s nepretržitou dostupnosťou dokážu voiceboti proaktívne komunikovať. Môžu viesť pútavé a individuálne rozhovory s pacientmi. Hlasové technológie v zdravotníctve tak môžu viesť k lepšiemu pochopeniu stavu pacienta a zlepšiť celkovú starostlivosť.

Vďaka efektívnemu a účinnému zapojeniu hlasových robotov sa zvyšuje rozsah samoobslužnej starostlivosti a spokojnosť pacientov. Hlasové technológie v zdravotníctve nie sú jednorazovou investíciou. Ide o celkovú digitálnu transformáciu, ktorá aktívne pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti efektívne fungovať a používateľom lepšie sa starať o svoje zdravie.