2.1.2023

Virtuálne mobilné číslo prináša slobodu do komunikácie

Úspešný rozvoj spoločnosti závisí predovšetkým od spoľahlivého kontaktu so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi. Je veľmi dôležité zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu medzi spoločnosťou a vonkajším svetom vo všeobecnosti. Virtuálne telefónne číslo je moderné riešenie, ktoré vám pomôže zbaviť sa niektorých obmedzení v komunikácii.

Péče o zákazníka pro malé a začínající e-shopy

Čo presne je virtuálne telefónne číslo?

Virtuálne mobilné číslo je číslo, ktoré nie je viazané na fyzickú telefónnu linku. Namiesto toho je prepojený s aplikáciou, ktorá vám umožňuje prijímať
a uskutočňovať hovory prostredníctvom počítača, smartfónu alebo iného zariadenia s pripojením na internet.

Toto telefónne číslo funguje prostredníctvom VoIP (Voice over Internet Protocol). Ide o službu, ktorá umožňuje uskutočňovať hlasové hovory mimo tradičnej telefónnej linky. Internetové pripojenie sa v podstate nelíši od jeho tradičnej podoby. Rozdiel je v tom, že pri hovore VoIP sa dáta prenášajú cez internetové linky, nie cez analógové hlasové signály.

Pre koho je virtuálne telefónne číslo vhodné?

Služba uskutočňovania hovorov prostredníctvom virtuálneho telefónneho čísla je ideálna pre oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti alebo moderné call centrum.

Ak pociťujete obmedzenia pri uskutočňovaní hovorov prostredníctvom tradičnej telefónnej linky alebo chcete znížiť náklady na prevádzku oddelenia služieb zákazníkom, virtuálne telefónne číslo môže byť pre vašu spoločnosť vhodným riešením.

Ako získate virtuálne telefónne číslo?

Virtuálne číslo môžete získať viacerými spôsobmi. Bežným riešením je zakúpenie tejto služby od operátora. V spoločnosti Daktele ponúkame prístup
k virtuálnym službám ako rozšírenie našich nástrojov call centra. Ďalšou možnosťou je získať číslo na virtuálnej pobočkovej ústredni.

Pokiaľ ide o usporiadanie čísel vo virtuálnom telefónnom čísle, môže vyzerať ako tradičné číslo alebo číslo horúcej linky. Výber závisí od vašich individuálnych potrieb a preferencií. Môžete staviť na reťazec čísel, ktorý vyzerá ako virtuálne telefónne číslo. Týmto spôsobom nevyvoláte u svojich zákazníkov žiadne pochybnosti pri odchádzajúcich hovoroch.

Ako funguje systém Daktela?

Naša služba predstavuje moderné digitálne riešenie, ktoré zvyšuje efektivitu celej prevádzky kontaktného centra. Virtuálne telefónne číslo umožňuje prijímať a uskutočňovať hovory na iné telefónne čísla VoIP, ako aj na tradičné telefónne čísla.#FF5349

Virtuálne telefónne číslo má rovnaké funkcie ako číslo spojené s tradičnou analógovou linkou. To znamená, že prichádzajúce hovory možno riadiť napríklad podľa časových podmienok a špecifických hlásení. Rozdiel medzi digitálnou službou a analógovou službou spočíva v tom, že jedno telefónne číslo umožňuje uskutočňovať viacero prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov súčasne z jedného čísla. Pomocou našej služby môžete jednoducho preniesť existujúce telefónne čísla z vašej databázy a získať nové čísla z nášho systému.

Aké sú výhody virtuálneho mobilného čísla Daktela?

Systém, ktorý ponúkame našim klientom, má mnoho výhod, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť činnosť vašej spoločnosti a zvýšiť jej efektivitu. Virtuálne telefónne číslo je predovšetkým univerzálne – operátori môžu prijímať a uskutočňovať hovory doslova z ktoréhokoľvek miesta na svete, kde je prístup na internet. To zvyšuje mobilitu a pracovnú flexibilitu vašich zamestnancov. Uľahčuje organizáciu domácej kancelárie a rozdelenie práce medzi jednotlivých pracovníkov zákazníckeho servisu. Vďaka týmto možnostiam môžete pri hľadaní nových zamestnancov ponúknuť lepšie pracovné podmienky a flexibilný pracovný čas. 

Je to dobré riešenie aj pre spoločnosti, ktoré pôsobia globálne. Ak vaša spoločnosť poskytuje služby zákazníkom vo viacerých krajinách, môžete svoje virtuálne telefónne číslo ľahko prispôsobiť miestnym štandardom. Tým sa zvýši vaša dôveryhodnosť, pričom dôvera v značku môže ovplyvniť počet zákazníkov, a tým priniesť spoločnosti ďalší zisk.

Jednou z najväčších výhod virtuálneho mobilného čísla je aj zníženie nákladov na prevádzku infolinky spoločnosti. Hovory sa totiž uskutočňujú
cez internet, a nie cez tradičné telefónne linky. 

Virtuálne mobilné číslo umožňuje aj presmerovanie hovorov na iné zariadenia alebo čísla. Tým sa zlepšuje kontakt so zákazníkmi a komunikácia
v rámci spoločnosti. Internetová telefónia v kombinácii s vhodnou systematizáciou pravidiel fungovania telefónnych hovorov môže výrazne zvýšiť spokojnosť vašich zákazníkov.

Prečítajte si viac z nášho blogu: