10.8.2018

Vlastné uvítacie hlášky užívateľa

Vlastní uvítací hlášky uživatele

Daktela umožňuje využívať tzv. Vlastné uvítacie hlášky pri telefonovaní. V praxi si tak môže každý užívateľ systému Daktela nahovoriť vlastné začiatky telefonických rozhovorov. Pre lepšiu predstavu si uvedieme príklad:

Ja, Lukáš, pracujem na obchodnom oddelení a v priebehu dňa vybavím desiatky hovorov. Väčšina telefonických hovorov začína opakovaním uvítacej frázy: „Dobrý deň, Lukáš Klacík, Daktela.“

NÁZORNÁ UKÁŽKA

Túto hlášku si nahrám cez vlastný telefón a použijem len pri prichádzajúcich hovoroch. Podobne je možné riešiť odchádzajúce volania
s predstavením používateľa. Navyše ide v priebehu hovorov hlášku dodatočne spustiť, vypnúť, prípadne prehrať podľa potreby užívateľa. Dá sa tak riešiť aj prehranie GDPR hlášok o ochrane osobných údajov a pod.

V prípade, že podobnú činnosť vykonávajú užívatelia 100x denne, môže byť táto funkcia značným pomocníkom.

Ďalšie články s #DaktelaFeatures už čoskoro.