20.7.2021

Home office ako štandard,
nie ako nutné zlo

Home office

Práca z domu, alebo home office, sa stala počas koronavírusovej pandémie pre mnoho firiem nutnosťou ako zaistiť, aby sa v rovnakom čase
na pracovisku osobne stretávalo čo najmenej ľudí. Po viac než roku sa ukazuje, že tento spôsob práce si veľká väčšina zamestnancov skutočne obľúbila a ak sa dobre nastavia pracovné podmienky a organizácia aktivít, tak je táto situácia prínosná aj pre danú firmu.

U nás v Daktele bol prechod na home office veľmi jednoduchý a rýchly, pretože práve náš systém umožňuje bez problémov pracovať odkiaľkoľvek
a možno v ňom priebežne sledovať postup v pracovnom zadaní. Svoje úskalia samotný prechod samozrejme mal, zvyknúť si na nový pracovný režim bolo pre mnohých neľahké. Ak pripustíme odhady expertov, že na aspoň čiastočnú prácu z domova prešlo počas pandémie až 40% slovenských zamestnancov, tak je jasné, že tento spôsob práce bude musieť prakticky každá firma skôr alebo neskôr ponúknuť ako zaujímavý benefit.

Home office už proste prestáva byť výsadou pre vybrané pracovné pozície v niektorých firmách, ale štandardom pre zamestnancov veľkej väčšiny spoločností rôznych odvetví a veľkostí.

Už pred pandémiou ponúkalo mnoho firiem svojim zamestnancom možnosť home office ako pracovný benefit. Mnohí túto alternatívu vítajú, predovšetkým v prípade vlastnej choroby alebo choroby dieťaťa, potreby zostať doma z dôvodu prevzatia zásielky alebo jednoducho aby ušetrili čas
či náklady spojené s cestou do kancelárie.

Avšak home office, alebo tiež „remote work“, môže mať aj niektoré negatívne stránky. Napríklad ak pracovný tím nie je dlhodobo pohromade a väčšina zamestnancov pracuje z domu alebo iného miesta, ľahko môže dôjsť k celkovému zhoršeniu komunikácie i riadenia. Vo výsledku potom ľudia prestávajú efektívne zdieľať informácie a spolupracovať.

To sa nám v Daktele našťastie nestalo, pretože na čiastočný home office sme boli zvyknutí z minulosti. Bolo však potrebné si zvyknúť na pravidelné online meetingy, kde sa vždy nemusia riešiť len pracovné záležitosti.

Hoci napríklad v júni a júli boli naši zamestnanci „rozosiati“ prakticky po celom svete, od Španielska po Vietnam, zaznamenali sme ďalší rast produktivity práce a splnili všetky naplánované úlohy a projekty. Jediné, s čím naše kolegyne a kolegovia občas zápasili, je internetové pripojenie, ktoré musí byť naozaj stabilné a bez ktorého to skutočne nejde… 🙂 Navyše, najmä v niektorých lokalitách v Ázii môžete mať s kvalitou internetového pripojenia stále problém.

Asia

Efektivitu a produktivitu práce možno všeobecne udržať alebo aj zvýšiť, ak je práca podrobne a presne zadávaná, sú všeobecne známe termíny splnenia, sú nastavené pravidelné telefonické meetingy a podobne. Osvedčilo sa nám, že ľudia pracujúci na danom projekte by mali vedieť, aké úlohy majú ďalší členovia tímu, takže je každému zrejmé, prečo má konkrétnu úlohu vlastne vykonávať a s kým sa prípadne spojiť, ak narazí na nejaký problém.

V Daktele si každým dňom overujeme, že nové technológie umožňujú skutočne nenásilnú formu kontroly nad prácou, čo vo výsledku zvyšuje vzájomnú dôveru. A tá je základom akejkoľvek úspešnej firmy!