31.3.2023

Budúcnosť kontaktných centier Integrujeme ChatGPT do nášho riešenia kontaktného centra

V spoločnosti Daktela veríme, že umelá inteligencia (AI) bude v budúcnosti zohrávať čoraz významnejšiu úlohu
vo fungovaní a obsluhe kontaktných centier. Preto sme sa rozhodli naplno využiť potenciál tejto technológie a ako jedna z prvých spoločností integrovať ChatGPT priamo do našej platformy.

daktela_chatgpt_hu

Túto implementáciu umožnilo zavedenie turbo verzie GPT 3.5, ktorá umožňuje prístup ďalším vývojárom prostredníctvom rozhrania API. Táto inovácia ponúkne našim zákazníkom celý rad vylepšení, predovšetkým efektívnejšie spracovanie prichádzajúcich požiadaviek a rýchlejšiu komunikáciu
so zákazníkmi.

Prvou implementovanou funkciou je sumarizácia komunikačných vlákien. Používatelia tak môžu zistiť, o čom agent a zákazník komunikujú
na viacerých miestach. Odpadá tak nutnosť čítať všetky e-maily a inú textovú komunikáciu vo vlákne, čo uľahčuje orientáciu v systéme, najmä
v zoznamoch jednotlivých požiadaviek zákazníkov, alebo poskytuje agentovi rýchly prehľad o histórii zákazníka počas komunikácie.

Ďalšie nové funkcie sa zameriavajú na zlepšenie, zrýchlenie a automatizáciu textovej komunikácie. Daktela Contact Center teraz umožňuje agentom jednoducho napísať stručný zoznam bodov, ktoré chcú zákazníkovi oznámiť. Tieto body sa potom prostredníctvom GPT-3.5 automaticky rozšíria
do kompletného predpísaného e-mailu so všetkými formálnymi a komunikačnými náležitosťami. Agent zároveň môže označiť akúkoľvek vetu a nechať ju prepísať iným štýlom s využitím nových funkcií, napríklad aby znela formálnejšie alebo priateľskejšie.

Umelá inteligencia už teraz mení svet a bude aj naďalej zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu vo firemných stratégiách v rôznych oblastiach vrátane komunikačného softvéru. Minulý rok sme získali spoločnosť Coworkers.ai, ktorá vyvíja vlastné inteligentné hlasové roboty a chatboty, čím sme položili základy pre rozvoj tohto druhu inovácií. AI tak začala rôznymi spôsobmi prenikať do mnohých našich produktov a implementácia ChatGPT
do prevádzky kontaktných centier ďalej posúva úroveň našich inteligentných riešení,“ komentuje Jiří Havlíček, technologický riaditeľ spoločnosti Daktela.