19.7.2018

Overenie hesla do Daktely cez Google OAuth2

Ověření hesla do Daktely přes Google OAuth2

Daktela podporuje autentifikáciu užívateľa cez Google OAuth2 a umožňuje tak použiť rovnaké prihlásenia (Single Sign On) ako do aplikácií G-Suite.

Ak budete používať v Daktele Google OAuth2 (SSO) prihlásenie, budú užívatelia môcť používať rovnaké heslo do Daktely ako do svojho G-Suite účtu. Pri overovaní hesla sa používajú rovnaké autentifikačné pravidlá, ktoré sú nastavené administrátorom v G-Suite
pre danú doménu. Podporovaná je i dvojfázová autentifikácia.

Nastavenie sa vykonáva priamo v nastavení používateľa, kde je nutné ako autentifikačný mechanizmus vybrať Google a nastaviť prihlasovací email užívateľa v G-Suite doméne.
V Globálnom nastavení ústredne je potrebné nastaviť G-Suite doménu, oproti ktorej bude Daktela overovať prihlásenie.

Je možný aj hybridný prístup, kedy niektorí používatelia budú overovaní lokálne cez Daktelu
a niektorí užívatelia budú spárovaní cez Google OAuth2.

Ostatné nastavenie práv a rolí sa nemení a nastavuje sa priamo v Daktele. Integrácia je dostupná od verzie 6.15 a je zadarmo.