25.11.2020

Spôsob, ako jednoducho nahrávať mobilné hovory aj mimo kanceláriu

2 způsoby, jak jednoduše nahrávat mobilní hovory

Či už máte v teréne k dispozícii obchodníkov, maklérov alebo finančných poradcov, chcete mať nad ich komunikáciou s klientmi kontrolu a najlepšie
aj všetky hovory nahrávané? Môžete si zakúpiť rôzne programy či aplikácie, ktoré si nahráte do mobilného telefónu. Zo skúseností ale vieme, že nie vždy sú tieto služby stabilné a automaticky sa nepárujú k výpisom hovorov.

Daktela riešenie vám vie pomôcť, môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu Daktela.

Mobilná aplikácia Daktela a využívanie vlastnej SIM karty

Táto služba je vhodná pre firmy, ktoré majú jednotné telefónne číslo, a to má byť ďalej smerované na používateľov v teréne. Zákazníci teda nevolajú priamo na mobilné číslo agenta, ale na centrálne číslo – farebná linka, pevné číslo alebo virtuálne mobilné číslo. Je potrebné, aby hovory prešli Daktela virtuálnou ústredňou a tu sú zaznamenané a spracované.

Virtuálna ústredňa hovor cez modul virtuálneho callcentra prepojí na daného agenta, respektíve na jeho externú linku, v tomto prípade mobilné číslo. Na ústredni je potom možné nastaviť, či sa má pri presmerovaní prezentovať číslo volajúceho alebo číslo ústredne. Takto presmerované hovory
sú v rámci callcentrového modulu na ústredni evidované vo výpisoch hovorov a v historických štatistikách, k dispozícii máte tiež realtime štatistiky vrátane odpočúvania hovorov. Na ústredni môžete vďaka modulu Daktela CRM nastaviť aj rôzne špecifikácie ako napríklad:

 • smerovanie na daného agenta podľa kontaktu volajúceho – o zákazníka Petra sa primárne stará Agent007, hovor je teda smerovaný priamo
  na neho, prípadne na jeho zástupcu,
 • rozdelenie agentov do front – zákazník chce cez Smart IVR hovoriť s technickou podporou. Hovor tak zvoní všetkým voľným agentom
  z IT oddelenia.

Možno si hovoríte, na čo je Daktela mobilná aplikácia dobrá. Aplikáciu využijete najmä v situácii, kedy chcete zákazníkovi zavolať späť, ale ste práve
v teréne a po ruke máte len mobilný telefón. Cez mobilnú aplikáciu zadáte vyvolanie hovoru, ústredňa zavolá na vaše mobilné číslo a po prijatí tohto hovoru voláte zákazníkovi. Jedná sa síce o dva odchádzajúce hovory cez ústredňu (na mobil agenta + na číslo zákazníka), ale u takto vedených hovorov získate nasledujúce:

 • prezentujete sa telefónnym číslom ústredne, nie svojím mobilným číslom
 • hovor je na ústredni evidovaný a môžete s ním ďalej pracovať (helpdesk, CRM)
 • hovor je nahrávaný

Vďaka Daktela mobilnej aplikácii tiež máte k dispozícii možnosť evidencie zmeškaných hovorov, zapnutie pauzy (v pauze neprichádzajú hovory), prácu
s tiketovacím/helpdeskovým modulom, možnosť vyhľadať svoje posledné hovory a prehrať si ich a mnoho ďalších funkcionalít.

Výhody mobilnej aplikácie

 • odchodzie hovory sa prezentujú vami zvoleným telefónnym číslom, vaše osobné telefónne číslo nie je uvedené
 • odchodzie hovory sú automaticky nahrané a evidované na ústredni
 • evidencia zmeškaných hovorov
 • výpisy hovorov, denné štatistiky
 • prihlasovanie na pauzy – príchodzie hovory nie sú smerované
 • možnosť spracovávať ďalšie moduly (CRM, Helpdesk)

Nevýhody mobilnej aplikácie

 • agent musí volať cez aplikáciu, nie priamo z mobilu
 • dôvera v agenta – ak nebude volať cez aplikáciu, hovor nebude nikde v Daktele evidovaný
 • zložitejšie riešenie odchádzajúcich hovorov, najmä ak nevyužívate moduly Daktela CRM alebo Helpdesk
 • dvojitý hovor pri odchádzajúcom hovore (ústredňa – agent a ústredňa – zákazník)