25.8.2020

Typy užívateľov a licenčná politika Daktela

Typy uživatelů a licenční politika Daktela

Počet užívateľov na ústredni je neobmedzený. Je ale dôležité rozlišovať callcentrových a backoffice užívateľov. Než si rozdiel medzi nimi vysvetlíme, treba si povedať, že obaja títo užívatelia spracovávajú primárne telefónne hovory. Hovory je možné riešiť cez hardwarový (stolový) alebo softwarový (v počítači) telefón, ktorý sa napáruje na nastavenú SIP linku. K dispozícii je tiež prepojenie s osobným mobilným telefónom.

Backoffice užívateľ

Backoffice užívateľ sa nikam neprihlasuje, slúži len na to, aby sa mu mohli napárovať vyššie uvedené zariadenia (HW, SW, mobilný telefón), na ktorých následne vybavuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Možno je aj využitie viac zariadení na jedného užívateľa, napríklad smerovanie na HW telefón a po 10 sekundách (cca 2 zazvonení) prepad tiež na osobný mobilný telefón. Z backoffice užívateľa nemáte žiadne online a historické štatistiky,
k dispozícii ale sú výpisy hovorov s možnosťou bohatých filtrácií, počúvania nahrávok pod. Backoffice sa spravidla používa pre užívateľov, ktorí potrebujú volať, ale netreba mať nad nimi prehľad (štatistiky). Napríklad účtovný, sklad, konateľ, radoví zamestnanci apod.

 CallCentrový užívateľ

Tento typ užívateľa má vždy možnosť sa prihlásiť do webového rozhrania ústredne a má priradené určité prístupy a práva. Vďaka prístupom sa nastaví, s ktorými moduly / sekciami má užívateľ možnosť pracovať, Práva potom určujú, s akými dátami má možnosť pracovať (užívatelia, fronty, priority / skilly a pod). Na rozdiel od backoffice užívateľa, z callcentrového máte podrobnej online i historické štatistiky, je zaznamenaná všetka jeho prevádzka
a má možnosť integrácie s externými systémami, napríklad automatické otváranie karty kontaktu. Preto je aj tento užívateľ spoplatnený podľa jednotlivých komunikačných kanálov (okrem admin a supervisor prístupov, pozri nižšie). Ak callcentrový používateľ spracováva tiež hlasovú prevádzku, má možnosť mať k sebe automaticky pridelené zariadení (SIP, mob.tel.) Alebo sa dynamicky prihlasovať k voľnej linke (napr. pri výmenné prevádzke). Veľkou výhodou callcentrových užívateľov je možnosť pracovať s mobilnou aplikáciou Daktela.

Licenčná politika Daktela

Vždy je potrebné mať zakúpenú virtuálnú ústredňu, na ktorej beží všetka prevádzka. U virtuálnej ústredne si potom zakúpite balíček podľa počtu využívaných zariadení (SIP, mob.tel.) v balíčkoch od 10 zariadení.
Backoffice užívatelia sú automaticky súčasťou každej virtuálnej ústredne.
Callcentroví užívatelia sú účtovaní podľa zakúpených licencií. Flexibilne si tak môžete prikupovať / odoberať licencie na mesačnej báze vrátane jednotlivých komunikačných kanálov. Vhodné najmä pri postupnom raste firmy, pridávanie ďalších oddelení, zahraničných pobočiek alebo sezónnych akcií (Vianoce, marketingové aktivity a pod.). Ak je operátor / používateľ nútený odísť, licencie sa buď poníži alebo ich môžete odovzdať novému užívateľovi. Ako sme písali na začiatku, počet užívateľov je neobmedzený. Používatelia ako administrátori, technici / IT, programátori alebo Supervisor tak majú
k dispozícii zdarma svoje vlastné prístupy, sami tak môžete určiť, kto má aké právomoci (prístupy, práva). Vhodné napríklad pri využívaní viacerých pobočiek alebo obsluhovaných viacerých krajín, každý vedúci tak môže sledovať svoje oddelenie.