21.2.2023

Umelá inteligencia pomáha v oblasti ľudských zdrojov

 

HR chatbot je virtuálny asistent, ktorého dnes čoraz častejšie využívajú HR oddelenia väčších spoločností. Disponuje silou umelej inteligencie na komunikáciu so zamestnancami a automatizáciu personálnych operácií, ako je nábor, nástup do zamestnania, riadenie alebo zlepšenie celkovej digitálnej skúsenosti zamestnancov.

Pomocou chatbota HR môžete digitalizovať proces náboru. Môže vám pomôcť pri zhromažďovaní a filtrovaní životopisov, hodnotení uchádzačov
o zamestnanie, výbere uchádzačov na základe vopred definovaných ukazovateľov, sledovaní pokroku uchádzačov, plánovaní pohovorov, kariérnom raste jednotlivých zamestnancov a dokonca aj pri zhromažďovaní spätnej väzby od uchádzačov o zamestnanie o ich skúsenostiach z pohovorov. Personálny chatbot s umelou inteligenciou tiež automaticky zhromažďuje údaje o uchádzačoch a poskytuje relevantné informácie na základe často kladených otázok, čím pomáha skutočne zlepšiť náborový proces spoločností. Personálny chatbot znižuje a eliminuje predsudky, zdĺhavú prácu
a zbytočné fázy procesu náboru a nástupu.

Uvítací bot pomôže Vašej spoločnosti uľahčiť a zorganizovať proces nástupu pre prichádzajúcich zamestnancov. Napríklad spojením zamestnanca priamo so zástupcom ľudských zdrojov alebo vykonaním úvodného digitálneho nástupu, ktorý mu pomôže získať všetky dostupné zdroje údajov. Zamestnanca ľahko pripojíte k dôležitým kanálom na komunikačnej platforme spoločnosti, vysvetlíte im interné procesy a predstavíte ich členom tímu a šéfom. Ušetríte tak veľa času v porovnaní s fyzickým procesom onboardingu a pokryjete viac tém za kratší čas. 

blog_únor_HR_1

S chatbotom HR pokryjete bežné procesy v oblasti ľudských zdrojov, ako je správa dovoleniek, poskytovanie informácií o mzdách a zásadách
a automatizácia zapojenia zamestnancov. Chatbota
môžete použiť
na automatické sledovanie a správu dovoleniek zamestnancov a uľahčiť tak schvaľovacie procesy pre celú organizáciu.

Namiesto zdĺhavých koncoročných prieskumov spätnej väzby použite chatboty na proaktívne získavanie spätnej väzby od zamestnancov. Chatboty možno vycvičiť tak, aby sa pri komunikácii so zamestnancami náhodne pýtali na spätnú väzbu, ukladali a následne analyzovali nové informácie. Chatboti môžu tiež zapojiť zamestnancov a navrhovať stratégie a riešenia na zlepšenie ich pracovných podmienok.

Ako sme už spomenuli v úvode, chatboti v oblasti ľudských zdrojov urýchľujú väčšinu zdĺhavých procesov, ako je nábor, nástup do zamestnania, sledovanie alebo spracovanie dovolenky a riešenie otázok. Do chatbota HR poháňaného umelou inteligenciou môžete nahrať často kladené otázky. Vďaka strojovému učeniu a spracovaniu prirodzeného jazyka (NLP) dokáže chatbot odpovedať na všetky otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez toho, aby sa unavil alebo strácal čas. Personálne chatboty tak môžu spracovávať opakujúce sa otázky prichádzajúcich kandidátov a šetriť čas vašich zamestnancov na iné povinnosti. 

Personálni chatboti však môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní pozitívnej firemnej kultúry. Menia a zlepšujú spôsob, akým zamestnanci komunikujú, a ponúkajú viac než len náhradu za ľudské interakcie alebo jednu z metód zvyšovania automatizácie.

Tímy ľudských zdrojov sú srdcom každej organizácie. Chatboti v oblasti ľudských zdrojov môžu automatizovať opakujúce sa úlohy a umožniť manažérom využiť svoj čas na dôležitejšie úlohy, ktoré si vyžadujú ľudský prístup a empatiu.